Het Stadsarchief Amsterdam geeft onder speciale voorwaarden objecten uit haar archieven en collecties in bruikleen aan derden voor tentoonstellingen en presentaties in binnen- en buitenland. De archivalia en/of objecten zijn te vinden in de Inventarissen en Beeldbank op de website van het Stadsarchief

Minimale aanvraagtijd

Bij een verzoek tot bruikleen komt veel kijken het is daarom van belang het verzoek minimaal vier maanden voor aanvang van de tentoonstelling in te dienen.

Bruikleenvoorwaarden

De voorwaarden, waaronder de belichting, de klimatologische omstandigheden en de beveiliging van de ruimte, zijn te vinden in de bruikleenovereenkomst. Lees deze voorwaarden goed alvorens u een bruikleenverzoek indient.

Behandeling objecten

De objecten worden, indien ze niet in een vitrine tentoongesteld worden, door ons voorzien van een wissellijst. Voor boeken maken wij een passende boekensteun.
De objecten worden voor transport door ons goed verpakt.

Kosten bruikleen

Wij vragen een vaste vergoeding van € 125,- voor ieder object dat in bruikleen wordt gevraagd. Indien een object gerestaureerd dient te worden zijn de kosten voor rekening van de bruikleennemer. Alvorens tot restauratie wordt overgegaan nemen wij eerst contact met u op.
De verzekering en het transport is voor rekening van de bruikleennemer.

Oriënterend bruikleenverzoek

Bruikleenaanvragen kunnen niet altijd gehonoreerd worden. Daarom is het verstandig per e-mail een oriënterend bruikleenverzoek te doen aan dhr. M. Manuputty. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een bruikleenaanvraag bevat de volgende gegevens:
- een korte beschrijving van de gewenste archivalia of objecten, voorzien van toegangs- en inventarisnummer.
- de duur van de tentoonstelling
- de adresgegevens van het expositiegebouw
- de contactgegevens van de bruikleennemer

Een bruikleen wordt schriftelijk overeengekomen middels een bruikleenovereenkomst. Deze wordt in tweevoud getekend.

Bruikleenverzoek

Een definitief bruikleenverzoek kunt u per brief indienen bij de directeur van het Stadsarchief Amsterdam.

Stadsarchief Amsterdam
Bert de Vries
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam

Januari 2018