Werking van de Archiefbank

1. Archiefbank

Wat is de Archiefbank?

Met de Archiefbank kunt u documenten uit de archieven en collecties zoeken en raadplegen.

Via de Inventarissen zijn alle inventarissen van het Stadsarchief Amsterdam integraal doorzoekbaar. In de Indexen kunt u zoeken door verschillende series documenten op namen van personen, op datums, op geografische en / of andere gegevens. Op welke gegevens in een index gezocht kan worden is afhankelijk van het type documenten.

Wilt u stap voor stap uitleg met schermvoorbeelden, download dan de geïllustreerde handleiding PDF (4,33 Mb).

English version of the Archiefbank manual PDF (9,88 Mb).

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Archiefbank?

Het bekijken en downloaden van scans in de Archiefbank is gratis. Voor een afdruk in het Informatiecentrum betaalt u het legestarief.

2. Digitalisering op aanvraag

Wat is digitalisering op aanvraag ('scan on demand')?

Op dit moment is nog maar een fractie van alle inventarisnummers gedigitaliseerd. Achter inventarisnummers die nog niet zijn gedigitaliseerd vindt u daarom de knop “digitaliseren”. Hiermee kunt u het betreffende inventarisnummer op verzoek laten digitaliseren.

Let op: op dit moment (januari 2017) zijn er veel digitaliseringsaanvragen. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Kunnen alle inventarisnummers voor digitalisering worden aangevraagd?

Alle inventarisnummers kunnen in principe voor digitalisering worden aangevraagd, behalve wanneer het inventarisnummer niet openbaar is, er zich auteursrechtelijk beschermde documenten in het inventarisnummer bevinden of het inventarisnummer de status "geen scans op aanvraag" heeft. Het is echter wel mogelijk dat pas nadat een aanvraag is geplaatst blijkt dat het nummer toch niet gedigitaliseerd kan worden. De aanvrager van digitalisering krijgt in dat geval bericht dat zijn aanvraag niet gehonoreerd kan worden en het inventarisnummer krijgt de status "geen scans op aanvraag". Wekelijks kunnen circa 15.000 scans worden geproduceerd. Is het aantal aanvragen te hoog, dan kan het Stadsarchief aanvragen in een wachtrij plaatsen of annuleren.

Inventarisnummers met een openbaarheidsbeperking

Inventarisnummers die een openbaarheidsbeperking hebben kunnen niet voor digitalisering worden aangevraagd. Achter het inventarisnummer ziet u niet de knop 'digitaliseren' maar leest u in welk jaar de openbaarheidsbeperking vervalt. Uitgebreide informatie vindt u in de procedure bij aanvragen van stukken uit niet-openbaar archief.

Inventarisnummers met auteursrechtelijk beschermde documenten

Inventarisnummers die documenten bevatten waarop auteursrechten rusten, kunnen niet voor digitalisering worden aangevraagd. Achter het inventarisnummer staat de tekst 'auteursrechtelijk beschermd'. Als het auteursrechtelijk beschermde werk wel voor de Beeldbank is gescand staat er bij het inventarisnummer een link naar de Beeldbank. Het is soms wel mogelijk via de Beeldbank scans bij de auteursrechthebbende te bestellen.

Inventarisnummers die niet op aanvraag worden gedigitaliseerd

Buiten een beperking vanwege restricties op de openbaarheid of vanwege auteursrechten kan een inventarisnummer niet voor digitalisering op aanvraag in aanmerking komen vanwege:
  • materiële redenen (kaartsystemen, digitale bestanden, stukken van uitzonderlijk formaat, onconventioneel gebonden stukken of bijzonder kwetsbare stukken)
  • organisatorische redenen (de documenten zijn niet beschikbaar omdat ze deel uitmaken van een project)
Inventarisnummers die niet op aanvraag worden gedigitaliseerd kunnen soms wel en soms niet op de studiezaal worden ingezien. Digitale bestanden of onconventioneel ingebonden stukken bijvoorbeeld kunnen wel op de studiezaal worden ingezien, maar stukken die uitgeleend zijn voor een tentoonstelling niet. Wilt u weten waarom een inventarisnummer niet op aanvraag gedigitaliseerd kan worden, mail dan info@stadsarchief.amsterdam.nl

Ook is het in sommige gevallen wel mogelijk om van documenten uit inventarisnummers die niet via een aanvraag in de archiefbank kunnen worden gescand, toch via een maatwerkbestelling scans te verkrijgen. Dat is wel duurder. Daarbij gelden tarieven op uurbasis. Scans van charters en van grote bouwtekeningen bijvoorbeeld kunnen soms wel als maatwerkbestelling worden geleverd. Wilt u informeren of een maatwerkbestelling mogelijk is, mail dan info@stadsarchief.amsterdam.nl

Hoe gaat het verwerken van een aanvraag in z’n werk?

Nadat u een aanvraag heeft geplaatst zal een beoordeling van de stukken plaatsvinden en krijgt u bericht of uw aanvraag gehonoreerd kan worden of niet.

Daarna worden de stukken gedigitaliseerd en krijgt u nadat de scans zijn toegevoegd aan de Archiefbank wederom bericht. Vanaf dat moment kunt u de scans bekijken en downloaden.

Wordt er exclusief voor de aanvrager gedigitaliseerd?

Nee, alle inventarisnummers die worden gedigitaliseerd komen voor iedereen beschikbaar.

3. Bekijken en downloaden van scans


Hoe bekijk ik scans?

De opbrengst van een zoekactie bestaat uit één of meer thumbnails. Als u op één van die thumbnails klikt komt deze vergroot in beeld. Vervolgens kunt u de afbeelding via de knop 'Download', rechts onder in beeld, op hoge of lage resolutie downloaden.

Wat krijg ik als ik scans via de Archiefbank download?

Scans kunt u via de Archiefbank downloaden in pdf-formaat, in hoge en lage resolutie

Wat is de kwaliteit van de scans?

De kwaliteit is afgestemd op het doen van onderzoek, dat wil zeggen dat alle informatie die leesbaar is in het origineel ook op de scan leesbaar moet zijn.
Eventueel leveren we scans op de door u gewenste kwaliteit tegen uurtarief.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben?

Als u niet tevreden bent over de geleverde scans stuur dan een e-mail naar info@stadsarchief.amsterdam.nl.

4. Registreren en inloggen


Moet ik me registreren?

Voor gebruik van de Archiefbank en van de daar in openbaar beschikbare scans is het niet nodig om u te registreren. Als u gebruik wil maken van de 'scan on demand-service' moet u een account aanmaken met een emailadres. Een emailadres op basis van een alias is toegestaan.

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2018
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<