Gratis toegang

Het Stadsarchief Amsterdam is een openbare instelling en vrij toegankelijk. Iedereen kan op onze studiezalen iets uitzoeken of spannende nieuwe dingen vinden.

Net zoals ons gebouw openbaar is en open staat voor iedereen, zo zijn ook de archieven en collecties die wij bewaren in principe openbaar. Iedereen mag van de archieven en collecties gebruik maken zoals omschreven in ons Reglement voor het gebruik van de archieven en verzamelingen van het Stadsarchief Amsterdam. Dat betekent dat in principe alle archiefstukken, bibliotheekboeken, foto´s, tekeningen en andere onderdelen van de archieven en collecties vrij ter inzage zijn.

Onderzoek in zelfbediening

Zowel in het Informatiecentrum als in de Studiezaal kunt u zelfstandig aan het werk. Er is een handbibliotheek beschikbaar. De archieven en collecties kunt u digitaal raadplegen op de pc's in het informatiecentrum.

Beperkingen

Originele documenten kunt u aanvragen voor inzage in onze Studiezaal. Niet alle documenten zijn (direct) in te zien. Hieronder de uitzonderingen:

Gedigitaliseerde stukken Documenten die al gedigitaliseerd zijn kunt u niet aanvragen voor inzage in origineel Zie Scanning on demand
Ongeïnventariseerde archieven  Documenten uit archieven die nog niet geïnventariseerd zijn kunt u niet aanvragen via de gebruikelijke procedure. Zie Ongeïnventariseerd archief
Niet-openbaar archief  Sommige onderdelen van archieven en collecties zijn (nog) niet openbaar. Zie Niet-openbaar archief

Om redenen van conservering of veiligheid kunnen beperkingen worden gesteld aan de raadpleegbaarheid van originele stukken. Deze stukken zijn vaak in reproductie ter inzage. Wanneer u informatie nodig hebt die niet uit de reproductie kan worden afgeleid kan de medewerker van de informatiebalie u toestemming verlenen om niet raadpleegbare stukken aan te vragen. Hij kan hier speciale inzagecondities aan verbinden, zoals het gebruik van steunen voor de boeken, het dragen van door ons verstrekte handschoenen of het raadplegen onder begeleiding.

Aanvragen originelen - online en in het Infomatiecentrum

Archiefstukken kunt u op twee manieren aanvragen: online via de Inventarissen op archief.amsterdam óf op de computers in ons Informatiecentrum.

Online

In de Inventarissen ziet u bij elk nog niet-gedigitaliseerde inventarisnummer de Reserveer-knop:

 reserveren

U kunt via deze knop 1 of meerdere inventarisnummers voor inzage aanvragen. U hoeft alleen uw naam, e-mailadres en archiefpasnummer in te voeren. U krijgt direct een bevestigingsmail van uw aanvraag. Mocht uw reservering onverhoopt niet door kunnen gaan, dan ontvangt u hier apart bericht over van een medewerker.

Om in één aanvraag meerdere inventarisnummers aan te vragen kiest u voor 'kies meer bestanddelen' in het reserveringsformulier. Uw aangeklikte stukken worden dan voor u bewaard. Wanneer u klaar bent met het selecteren van inventarisnummers kunt u het formulier, terug te vinden rechtsboven aan de pagina onder het grijze kopje 'reservering bestanddelen: x', in één keer indienen.

On site

Voor aanvragen via de pc's in het Informatiecentrum heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Archiefpasnummer. Dit nummer staat op uw archiefpas
  • Tafelnummer. Dit is het reserveringsnummer voor die dag, dat u krijgt zodra u zich bij binnenkomst meldt aan de receptie
  • Toegangsnummer en inventarisnummer. Alle archieven hebben een toegangsnummer en alle onderdelen van een geïnventariseerd archief hebben een inventarisnummer. U vindt deze nummers in de online Inventarissen.

Op de pc's in het Informatiecentrum bevindt zich onder de startknop de snelkoppeling 'Aanvraag Archiefstukken'. Wanneer u hierop klikt opent er een scherm waarin u uw gegevens invult. Per inventarisnummer dient u één aanvraag in.

Hoe vraag ik bewegend beeld- en geluidsmateriaal aan?

Voor het raadplegen van en informatie over bewegend beeld- en geluidsmateriaal en ook voor nadere informatie over beeldrechten en levering kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe lang duurt het voordat aangevraagde stukken er zijn?

Alle aangevraagde stukken moeten worden gehaald uit de depots.Het ophalen van stukken neemt enige tijd in beslag.

Als u online voor 15:00 uw aanvraag plaatst, dan liggen de stukken de eerstvolgende openingsdag van de Studiezaal voor u klaar. U kunt ze komen inzien tot twee weken na aanvragen. Daarna worden de stukken weer teruggebracht naar het depot.

Voor stukken die in De Bazel worden aangevraagd geldt dat de stukken die zich in het gebouw bevinden, binnen een half uur voor u klaarliggen. Stukken die in Amsterdam Noord liggen, liggen diezelfde dag nog klaar mits u ze voor 12.00 uur die dag heeft aangevraagd.

Wij adviseren u, wanneer u meerdere stukken uit een archief wilt inzien, de aanvragen tegelijk te plaatsen en indien mogelijk stukken vooraf te reserveren.

Hoe worden stukken aan mij uitgereikt?

Op vertoon van uw archiefpas krijgt u uw aanvragen in de studiezaal bij de uitgiftebalie uitgereikt. Per keer wordt niet meer dan één item uitgereikt. Wel kunt u meerdere aanvragen tegelijk plaatsen.

Wat mag ik doen met aan mij uitgereikte stukken?

De stukken worden uitgereikt voor 'gebruik'. Volgens onze Gebruiksvoorwaarden wordt onder 'gebruik' verstaan: het raadplegen en het maken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen als bedoeld in art. 14 van de Archiefwet 1995. Conform dit reglement mag de gebruiker de hem ter gebruik verstrekte stukken op geen enkele wijze ontvreemden, beschadigen of de volgorde van losse stukken wijzigen en bent u aansprakelijk voor het toebrengen van eventuele schade aan de stukken.

Hoe retourneer ik stukken?

De archief- of bibliotheekstukken die u heeft ingezien geeft u weer af aan een medewerker van de uitgiftebalie. Hij neemt de stukken in ontvangst en registreert de inname. Hierna bent u niet meer aansprakelijk voor het gebruik van de stukken conform het Reglement voor het gebruik van de archieven en verzamelingen van het Stadsarchief Amsterdam.

U kunt stukken die u tijdens een bezoek aan de studiezaal aangevraagd hebt, maximaal 14 dagen op uw naam reserveren. De stukken worden dan aan het eind van de dag niet naar hun plaats in het depot geretourneerd, maar worden geborgen in een bewaarstelling. Vervolgens kunt u de stukken bij een volgende bezoek direct in de Studiezaal weer inzien. U hoeft deze dus niet opnieuw aan te vragen.

Soms kan het zo zijn dat een bewaarstelling een andere reservering kruist. De Studiezaalmedewerker informeert u dan over de mogelijkheden.