De Inventarissen zijn de overzichten van alle archieven en collecties die het Stadsarchief beheert.

Een archiefinventaris is "een systematisch ingedeelde toegang op een archief (of een in de tijd begrensd deel ervan), uitgaande van de ordening toegepast door de archiefvormer. De toegang is voorzien van een inleiding die tenminste omvat een overzicht van de geschiedenis van de archiefvormer over de periode dat er archiefbescheiden aanwezig zijn, van taken en competentie in relatie tot andere archiefvormers, van de archiefvorming, van de ordening, van de archiefbewerking en de omvang." 

Iedere inventaris heeft een eigen, uniek, toegangsnummer en titel. Daarnaast bevat iedere inventaris een inleiding op het archief en een lijst van stukken behorende tot het archief. De stukken worden tot op de eenheid van het stuk (bundel, pak, brief, foto) beschreven.

U kunt vrij zoeken door alle beschrijvingen van de stukken in de inventarissen. Ook is het mogelijk gericht te zoeken op een toegangsnummer (het nummer van het archief) en/of inventarisnummer (het nummer van het stuk). Bij zoeken op inventarisnummer wordt in de resultatenlijst zowel inventarisnummer als rubrieknummer als opbrengst getoond.

Voorbeeld

Archief 1 is het Archief van Benjamin Burlamachi, dat loopt van 1661 tot 1784. In de inleiding wordt eerst uiteengezet wie de archiefvormer was en welke taken zij uitvoerde. Vervolgens wordt beschreven uit welke delen het archief bestaat en hoe en wanneer het archief onderdeel bleek uit te maken van de collectie van het Stadsarchief.

Onder de inleiding volgt een gerubriceerde indeling. De stukken worden in een standaard volgorde ingedeeld en beschreven. Zoals u ziet zijn de stukken niet nader beschreven dan één omschrijving per eenheid. Zo bevat inventarisnummer 812 uit rubriek 5, Persoonlijke correspondentie, de volgende omschrijving 'Wilhelmina van der Hoop, zijn vrouw, 1687'. Dit inventarisnummer bestaat uit een bundeltje van zo'n 20 documenten. Uit de beschrijving is verder niet op te maken van welke datum deze documenten precies zijn of waar zij over reppen.