Welke gegevens zitten in de index?

In de index vindt u alleen de scans van de akten die al geïndexeerd zijn. Het complete archief vindt u in de Inventaris.

In de index is te zoeken op de volgende gegevens:

  • aktetype
  • persoonsnaam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
  • alle namen die in de akten voorkomen. Patroniemen zijn bij de voornaam gevoegd als er een familienaam is.
  • datum (jaartal)
  • notitie (onderwerpen/beschrijving)
  • naam van de notaris

Zoeken op naam van de notaris is mogelijk om alle akten, eventueel van een bepaalde periode, van één notaris door te kunnen nemen. Een notaris laat zelf echter ook wel eens een akte op maken en kan dus zowel als (uitvoerende) notaris als geregistreerde in een akte in de index voorkomen.

Tijdens het invoeren van de gegevens is gebruik gemaakt van markeringen om bijv. namen aan te geven. Deze markeringen zijn terug te vinden in de huidige index onder de noemer 'positie op scan'. In onze huidige viewer hebben de genoemde posities geen betekenis. Ze kunnen dus genegeerd worden.

Let op: geografische locaties buiten Amsterdam zijn te vinden in het veld 'notititie'. Deze zijn niet gestandaardiseerd of gemoderniseerd, dus wees alert op oude spelllingwijzen.

De meeste achttiende- en negentiende-eeuwse akten zijn verrassend goed leesbaar; voor de oudere akten hebt u over het algemeen kennis van oud schrift nodig.

De inventaris

In de inventaris op het Archief kunt u niet zoeken op gegevens binnen de akte maar vindt u alle protocollen (inventarisnummers) van de notarissen terug. Is een bepaalde notaris nog niet geïndexeerd, dan zijn de protocollen hier digitaal door te bladeren of - mits de materiële staat het toelaat - aan te vragen voor digitaliseren.

Welke notarissen zijn geïndexeerd?

Er worden doorlopend gegevens toegevoegd aan de Index op het Notatieel Archief. In het overzicht van de notarissen op projectpagina www.alleamsterdamseakten.nl kunt u per notaris terugzien welke invoerprojecten afgerond, lopend of verwacht zijn.

Is er een overzicht van alle notarissen die werkzaam waren in Amsterdam?

Jazeker. In 1998 is het 'Repertorium van notarissen residerende in Amsterdam Amstelland, ambachtsheerlijkheden en geannexeerde gemeenten 1524 – 1810' door A.I. Bosma uitgebracht.

Het repertorium is een waardevol hulpmiddel voor onderzoek in het Notarieel Archief. Het bevat onder meer persoonsgegevens, jaren van werkzaamheid, beheersing van vreemde talen en godsdienst van de 670 Amsterdamse notarissen waarvan archief bewaard is gebleven. De adressen van de notariskantoren kunnen een goede ingang vormen op het archief, aangezien veel mensen gebruik maakten van een notaris binnen hun eigen buurt. Als bijlagen achterin zijn onder meer betekenissen van de verschillende akten en een lijst van in het notariaat gebruikelijke afkortingen opgenomen.

U kunt het Repertorium hier downloaden.

Alle Amsterdamse Akten

Het Archief van de Amsterdamse Notarissen is zo immens groot dat uiteindelijk elke Amsterdammer, passant en zijn of haar connecties hierin te vinden moeten zijn. Momenteel wordt het akte voor akte gescand en geïndexeerd via het project op VeleHanden. Zie voor meer informatie over dit project: www.alleamsterdamseakten.nl. Hier worden ook de mooiste vondsten en achtergronden bij de notarissen gepubliceerd.

Verantwoording

De index bevat geïndexeerde akten vanuit het invoerproject op VeleHanden en uit een proefproject uit 2015.

Voorbeelden

Notarieel1

Akte van notaris Pieter van Perssen, 1632

Notarieel2

Akte van notaris Joan Hoekeba(c)k, 1709