Gestichten en andere huisvesting

In sommige gevallen werden afzonderlijke registers aangelegd van bewoners, bijvoorbeeld om de heel praktische reden dat het verloop van bewoners groot was. Deze werden later bij de 'gewone' Bevolkingsregisters per buurt gevoegd. De afwijkende registers werden aangeduid als de 'Registratie van de Gestichten'.

Het woord Gestichten had een heel andere connotatie dan nu. Het omvatte niet alleen ziekenhuizen en krankzinnigengestichten, maar ook weeshuizen, armen, bejaardenhuizen en andere kerkelijke of particuliere liefdadigheidsinstellingen. Deze kennen we vaak nog als hofjes in de Jordaan. Maar ook opleidingsinstituten als de Kweekschool voor de Zeevaart, de Kweekschool voor Vroedvrouwen en het Blindeninstituut vielen onder de gestichten. Let op dat het niet alleen gaat om bewoners maar dat ook het inwonend personeel van deze instituten in de bijzondere registers te vinden is.

Daarnaast waren er nog een aantal bijzondere registers, met een bont gezelschap aan al dan niet tijdelijke Amsterdammers: bewoners van (brandweer-)kazernes, schepen, woonwagens, kermisreizigers, maar ook bouwvakkers, spoorarbeiders, polderwerkers en andere werkenden vanuit het hele land. Vaak zijn dit personen die niet in de andere Bevolkingsregisters zijn terug te vinden. Soms is hun spoor vanuit de Bijzondere Registers op te pakken, als is geregistreerd waar ze vandaan kwamen en naar welk adres of gemeente ze na verblijf in Amsterdam vertrokken.

Naar welke bronnen verwijst de index?

In deze index zijn opgenomen de onderstaande registers uit het archief van het Bevolkingsregister

TypeBeschrijvingDateringInventarisnummers
Gestichten Registratie van de bewoners van de Gestichten 1864-1875 1423 t/m 1426
Gestichten Registratie van de bewoners van de Gestichten 1869-1896 2534 t/m 2539
Gestichten Registratie van de bewoners van de Gestichten 1897-1934 2540 t/m 2574
Brandweerregister Register betreffende de registratie van de bewoners van de brandweerkazernes 1875-1901 2575
Ketenregister Registers betreffende de registratie van onder andere woonwagenbewoners 1874-1888 2576 en 2577
Logementregister Register betreffende de registratie van personen die geen vast adres hebben maar wel als ingezetene worden beschouwd 1870-1888 2579
Schippersregister Registers betreffende de registratie van de bewoners van schepen 1874-1896 2581 t/m 2583
Hofjes Registers betreffende de registratie van de bewoners van de Hofjes 1883-1935 2616-2619

Welk gesticht?

Niet in alle gevallen staat de instelling op de gescande bladzijde van het register vermeld. In die gevallen kunt u bij het zoekresultaat terugbladeren door het register tot u de juiste informatie hebt gevonden.

OSIM00003003576

Het Evangelische Lutherse Diaconesse Hofje, Konijnenstraat 16-48, binnenplaats gezien naar ingang. Zie [Beeldbank OSIM00003003576]