Bijgewerkt op 21 januari

Inventarissen

Goed nieuws: alle archieven zijn nu beschikbaar via de Inventarissen.

 

Toegangsnummer Archief Status
 334  Archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente  offline online, inclusief scans
 342  Archief van de Gasthuizen  offline online, inclusief scans
 343  Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger  offline online, inclusief scans
 347  Archief van het Spin- en Nieuwe Werkhuis  offline online, inclusief scans
 366  Archief van de Gilden en het Brouwerscollege  offline online, inclusief scans
 400  Archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers  offline online, inclusief scans
 883  Archief van Dr. S. Hart  offline online, inclusief scans
 5033  Archief van de Burgemeesters: poorterboeken  offline online, inclusief scans
 5039  Archief van de Thesaurieren Ordinaris  offline online, inclusief scans
 5061  Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken  offline online, inclusief scans
 5072  Archief van de Commissarissen van de Desolate Boedelkamer  offline online, inclusief scans
 5073  Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der Zaken van de Voormalige Weeskamer  offline online, inclusief scans
 5077  Archief van de Wisselbank  offline online, inclusief scans
 5180  Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken  offline online, inclusief scans
 5181  Archief van de Secretarie; Afdeling Algemene Zaken  offline online, inclusief scans
 5225  Archief van de Gemeentepolitie  offline online, inclusief scans
 5256  Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst en rechtsvoorgangers  offline online, inclusief scans

 

Toegevoegde functionaliteiten / opgeloste bugs:

  • direct kunnen zoeken op toegangs- en inventarisnummer in de Inventarissen
  • hoge resolutie scans kunnen dowloaden in de Indexen

In tegenstelling tot eerder bericht is de functie om stukken te kunnen reserveren voor studiezaal via een knop op de website nu nog niet gerealiseerd.

---

Indexen

In de Indexen zijn nog niet alle gegevens en scans overgezet, maar er komen steeds nieuwe gegevens bij:

Index Status
 Woningkaarten  offline
 Vreemdelingenregisters  offline online, inclusief scans
 Transportakten  offline online, inclusief scans
 Notariële akten  offline online, maar nog geen scans gekoppeld
 Lidmaten doopsgezinden  offline
 Confessieboeken   offline online, inclusief scans
 Trouw- en begraafboete  offline
 Overgenomen delen   offline online, inclusief scans
 Bevolkingsregister geannexeerde gemeenten  offline
 Begraafplaatsen  offline
 Begraafregisters  offline online, inclusief scans
 Averijgrossen  alle registraties online, maar nog geen scans
 Bevolkingsregister 1864-1874  nog niet alle registraties online, en nog geen scans
 Bevolkingsregister tijdelijk verblijf  alle registraties online, maar nog niet alle scans
 Boedelpapieren  alle registraties online, maar nog geen scans
 Comportementsboeken  alle registraties online, maar nog geen scans
 Doopregisters  alle registraties online, maar nog geen scans
 Gezinskaarten  alle registraties online, maar nog geen scans
 Huiszittenhuizen  alle registraties online, maar nog geen scans
 Marktkaarten  alle registraties online, maar nog niet alle scans
 Militieregisters  alle registraties online, maar nog geen scans
 Ondertrouwregisters  alle registraties online, maar nog niet alle scans
 Overledenen Gast-Pest- Werk- en Spinhuis  alle registraties online, maar nog geen scans
 Patiëntenregisters  alle registraties online, maar nog geen scans
 Pensioenkaarten   alle registraties online, maar nog geen scans
 Politierapporten  alle registraties online, maar nog niet alle scans
 Poorterboeken  alle registraties online, maar nog geen scans