Op 2 januari 2020 zijn onze Archiefbank en Beeldbank over gegaan naar een nieuwe digitale omgeving. De Indexen, Inventarissen en Beeldbank kunt u vinden op archief.amsterdam.

Eén zoekbox en meer gebruiksgemak

Vanaf 2 januari vindt u op archief.amsterdam een aantal nieuwe dingen. Voor het eerst zijn al onze archieven en collecties, beeldbeschrijvingen én indexen via één zoekbox doorzoekbaar. Ook voor de indexen geldt dat u ze in één keer kunt doorzoeken, u hoeft ze niet langer één voor één langs te gaan. We hebben het gebruiksgemak verbeterd, inloggen is niet langer nodig en onze gegevens zijn goed benaderbaar via een tablet of telefoon. Mede doordat we geen gebruik meer maken van Flash.

Ook de volgende nieuwe functionaliteiten zijn ingebouwd:

  • via de website kunnen reserveren voor inzage van stukken in de Studiezaal
  • direct kunnen zoeken op toegangs- en inventarisnummer in de Inventarissen
  • in de nieuwe Beeldbank kunt u scrollen door meer dan 440.000 afbeeldingen
  • zoekresultaten ook in de Inventarissen en Indexen sorteren en filteren

Bibliotheek

Voor de bibliotheek is geen apart zoeksysteem meer, maar de bibliotheekcollectie is opgenomen als een collectie in de Inventarissen, onder nummer 15030. U kunt, net als de boeken die deel uitmaken van andere archieven en collecties, door middel van vrij zoeken, zoeken op auteur, uitgever, titel of datum. Boeken uit de bibliotheek zijn nu ook aan te vragen voor inzage op studiezaal of voor digitalisering.

Dienstverlening en scanning on demand

De komende tijd zal het voor iedereen even wennen zijn. Uiteraard staan onze medewerkers weer paraat om u op weg te helpen met het nieuwe systeem en eventuele vragen te beantwoorden. Dit kan via telefoon en e-mail.

Heeft u in de migratieperiode (grofweg december 2019) een aanvraag gedaan, dan kan het zijn dat u bij afhandeling van uw aanvraag geen e-mail ontvangt. De scans zullen wel gewoon online worden geplaatst bij het betreffende inventarisnummer.

Vanaf 2 januari kunt u op archief.amsterdam uw aanvragen voor digitalisering doen. We zullen ook in 2020 weer vijf aanvragen per persoon per maand in behandeling nemen.

Migratie

Bijna alle gegevens zijn overgezet, maar er missen nu nog een paar datasets in de Indexen:

  • Boetes op trouwen
  • Begraafplaatsen
  • Bevolkingsregisters 1864-1874 (de set die er nu staat is incompleet)