Bijgewerkt op 31 januari

Inventarissen

Alle archieven en scans zijn nu beschikbaar via de Inventarissen.

Ook de volgende nieuwe functionaliteiten zijn ingebouwd:

 ---

Indexen

In de Indexen zijn nu bijna alle gegevens en scans overgezet. Hieronder een overzicht van de Indexen die nog niet compleet zijn.

Tot slot zijn er een aantal Indexen waar nog updates op plaats zullen vinden. Het gaat dan om toevoegingen aan de gegevens, zoals bijvoorbeeld de bronvermelding.

Index Status
 Woningkaarten  offline
 Lidmaten doopsgezinden  offline
 Trouw- en begraafboete  offline
 Begraafplaatsen  offline
 Bevolkingsregister 1864-1874  nog niet alle registraties online, en nog niet alle scans
 Bevolkingsregister tijdelijk verblijf  alle registraties online, maar nog niet alle scans
 Huiszittenhuizen  alle registraties online, maar nog geen scans
 Marktkaarten  alle registraties online, maar nog niet alle scans