Op 2 januari 2020 zijn onze Archiefbank en Beeldbank over gegaan naar een nieuwe digitale omgeving. De Indexen, Inventarissen en Beeldbank kunt u vinden op de vertrouwde url archief.amsterdam.

Eén zoekbox en meer gebruiksgemak

Vanaf 2 januari vindt u op archief.amsterdam een aantal nieuwe dingen. Voor het eerst zijn al onze archieven en collecties, beeldbeschrijvingen én indexen via één zoekbox doorzoekbaar. Ook voor de indexen geldt dat u ze in één keer kunt doorzoeken, u hoeft ze niet langer één voor één langs te gaan. We hebben het gebruiksgemak verbeterd, inloggen is niet langer nodig en onze gegevens zijn goed benaderbaar via een tablet of telefoon. Mede doordat we geen gebruik meer maken van Flash.

We werken aan complete collectie scans

Er wordt hard gewerkt aan het overzetten van alle scans naar de nieuwe omgeving. Het gaat om ruim veertig miljoen bestanden. We verwachten in de loop van januari compleet te zijn. Het kan dus voorkomen dat u scans die er voorheen wel waren, niet meteen terugvindt. Hetzelfde geldt voor een aantal indexen. We zullen hier vanaf 6 januari een overzicht plaatsen met de series die nog ontbreken, daar kunt u de actuele stand van zaken volgen.

In de nieuwe Beeldbank kunt u scrollen door meer dan 440.000 afbeeldingen.

Dienstverlening

Komende tijd zetten we alle zeilen bij om zoveel mogelijk gegevens en functionaliteiten online te krijgen. De Dienstverlening is vanwege de Kerstvakantie beperkt bezet, vanaf 6 januari staan onze medewerkers weer paraat om u op weg te helpen met het nieuwe systeem en eventuele vragen te beantwoorden. Dit kan via telefoon, e-mail en binnen de reguliere openingstijden in ons Informatiecentrum.

NB: Scanning on demand

Heeft u in de migratieperiode (grofweg december) een aanvraag gedaan, dan kan het zijn dat u bij afhandeling van uw aanvraag geen e-mail ontvangt. De scans zullen wel gewoon online worden geplaatst bij het betreffende inventarisnummer.

Vanaf 2 januari kunt u op archief.amsterdam uw aanvragen voor digitalisering doen. We zullen ook in 2020 weer vijf aanvragen per persoon per maand in behandeling nemen.