Hollands Arcadia

nr. 015030000082 Veel rijke Amsterdamse families hadden in de achttiende eeuw een landhuis aan de Amstel. Zulke zomerverblijven werden lustplaatsen genoemd. Ze waren indrukwekkend genoeg om er in 1730 een boek over samen te stellen: Hollands Arcadia, of de vermaarde rivier Den Amstel, zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baambrug tot Loendersloot. Op elke bladzijde van de honderd pagina's wordt een huis geportretteerd, in de vorm van een tekening met een dichterlijke beschrijving van het pand.

Oost Rust

Een mooi voorbeeld is Oost Rust, in het bezit van Arnout Schuit, bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waarmee meteen de naam van het buitenhuis verklaard is. De auteur is een en al bewondering:

'Daar zie ik Oost Rust, in verwondring opgetogen
Is dit een landgebouw? O neen, 't is een paleis
waarin de Bouwkunde al haar werking naar den eis
op 't sierlijkst heeft vertoond, om tot een proef te strekken.'

De eigenaar

Arnout Schuit heeft zijn lustplaats echt verdiend, volgens de auteur van Hollands Arcadia. Hij zorgt er immers voor dat de Indische specerijen vanuit Java naar het Amsterdamse IJ worden gevaren, om daar bij te dragen aan de welvaart van de stad. Natuurlijk moet die man daar af en toe van uitrusten!

'Het past u, Oost Rust, zulk een praalsieraad te dragen
omdat heer Schuyt om u het landvermaak bemind
en in de lommering een zoeten wellust vind
als hij de zorg verpoosd in't minzaam buitenleven.'

Dit boek bevindt zich in de bibliotheek onder nummer 15030/87.
De hofstede Oost Rust, afgebeeld in het boek Hollands Arcadia met buitenhuizen en lusthoven aan de Amstel, 1730

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<