Blaauw Jan

nr. 010097000042

Reclame

Dit is reclame uit 1751 voor de menagerie van Blaauw Jan bij de Kloveniersburgwal. In de 'uitlegging deezer prentverbeelding' onder de prent staat dat er bij Blaauw Jan te veel dieren zijn om allemaal af te beelden, maar iedereen kan 'dagelyks de Plaatse zelve bezigtigen'.

Dierentuintje

Aan het eind van de zeventiende eeuw begon Jan Westerhof, bijgenaamd Blaauw Jan, bij zijn herberg aan de Kloveniersburgwal een menagerie. Eerst waren daar alleen vogels te zien, maar de menagerie groeide uit tot een echt dierentuintje. Naast papegaaien en andere vreemde vogels, waren er leeuwen, tijgers, panters en bavianen – en bijzondere mensen.

Wilde dieren in Amsterdam

Vanaf de zeventiende eeuw waren er regelmatig beesten uit verre landen te zien in Amsterdam. De dieren kwamen op de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Amsterdam. Totdat ze verkocht werden, kon het publiek ze op de werf van de VOC bewonderen.

Mensen kijken

Bij Blaauw Jan werden niet alleen dieren, maar ook opvallende mensen tentoongesteld. Zo woonden in de herberg rond het midden van de achttiende eeuw de dwerg Wybrand Lolkes, 'niet hoger dan 29 Duim', en de 2,25 meter lange reus Cajanus. In 1764 was er een heuse Indiaan te zien, 'een Wilde, Sychnecta genaamt, van de Mohawk uyt Noord-America'.

Menagerie Blaauw Jan, prent door Theodorus Crajenschot, 1751

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<