853: Archief van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

853

Periode:

1872 - 1903

Inleiding

Op 3 september 1872 is opgericht de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij (AOM), die zich bezig heeft gehouden met de exploitatie van openbaar vervoer met paardenomnibussen en paardentrams ter stede. Die lucratieve werkzaamheid kwam ten einde, doordat per 1 januari 1900 de gemeente Amsterdam, geheel tegen de zin van de AOM, deze exploitatie zelf ter hand nam overeenkomstig het zogeheten naastingsbesluit van de Gemeenteraad van 12 oktober 1898.

Zijnde een particuliere onderneming rustte op de AOM niet de verplichting om archiefstukken ten behoeve van het Stadsarchief te bewaren en in 1900 nam de AOM ook overigens geen initiatief tot afgifte van archivalia, daarvoor was de verhouding met het gemeentebestuur begrijpelijkerwijs te zeer vertroebeld.

De stukken die bij elkaar archiefnummer 853 vormen, zijn in 1978 door het Gemeentevervoerbedrijf aan het Stadsarchief overgedragen. Voor de beantwoording van de vraag hoe deze stukken in eerste instantie bij het GVB terecht zijn gekomen heeft het daartoe noodzakelijke nadere onderzoek (nog) geen resultaten opgeleverd.

Vast staat wel dat alle stukken betrekking hebben op de belangrijkste duurzame activa van de AOM waarmee de Gemeentetram (later GVB) het paardentrambedrijf per1 januari 1900 voortzette. Ook de grote collectie paarden, die de gemeente van de AOM overnam, werd hiertoe gerekend.

Wie inzicht wil krijgen in de exacte bedrijfsresultaten van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, heeft daartoe één mogelijkheid: het archief van Hope & Co., toegangsnummer 735, inventarisnummer 4212, dit is het 33 bladzijden grote jaarverslag 1896.

Het Stadsarchief bezit ook een grote collectie ontwerptekeningen van de AOM, van o.a. remises, loodsen, bijgebouwen, rijdend materieel en spoorlijnen. Dit tekeningenbestand is vooralsnog niet geïnventariseerd en is, vanwege de slechte materiële conditie van de stukken, niet opvraagbaar.

Archiefvormer

Amsterdamsche Omnibus Maatschappij
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.