848: Archief van de Amsterdamsche Vereeniging voor Nijverheids- en Handelsbelangen en rechtsvoorganger

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

848

Periode:

1939 - 2002

Archiefvormer

Amsterdamsche Industrie Vereeniging (A.I.V.)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.