5387: Archief van de Ambtenaren Commissie inzake de Regeling van Erfpachten

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5387

Periode:

1916 - 1927

Archiefvormer

Commissie van ambtenaren ter regeling van erfpachten
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.