5221.BT: Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: bouwtekeningen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5221.BT

Periode:

1860 - 1905

Inleiding

Het archief

Het tekeningenarchief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht geeft inzicht in de geschiedenis van het bouwen en verbouwen in de tweede helft van de negentiende eeuw aan de hand van bouwtekeningen die men verplicht was in te leveren bij de aanvraag van een bouwvergunning bij de gemeente. Veelal zijn op de tekeningen en de vergunningen de namen van eigenaren en/of architecten/aannemers vermeld. Helaas zijn er niet van elk pand uit deze periode tekeningen bewaard gebleven. In dit archief treft men bijvoorbeeld de ontwerpen voor het Zuiderbad (gebouwd als wielrijschool `Velox`) door Jonas Ingenohl (1898), het Paleis voor Volksvlijt door Cornelis Outshoorn (1858), winkelpanden naar ontwerpen van het architectenbureau Jacot en Oldewelt, het Concertgebouw van A.L. van Gendt (1883), het Centraal Station (1889) en de Maria Magdalenakerk (1895) van P.J.H. Cuypers, de Westersuikerraffinaderij van A. Salm GBzn (1892), het confectiemagazijn van Brenninkmeijer aan de Leidsestraat door W.G. Welsing (1892), particuliere woningbouw in de Staatsliedenbuurt, Tsaar Peterstraat, Willemsparkweg, etage- en alcoofwoningen in de Dapperbuurt, villa`s aan de Van Eeghenstraat, enz. enz. Naast genoemde architecten treft men tekeningen aan van onder anderen I. Gosschalk, E. Breman, W.A. Froger, Cerlijn & De Haan, J.F. Klinkhamer. Het tekeningenarchief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht bestaat uit circa 15.500 tekeningen (voornamelijk calques en blauwdrukken) uit de periode 1860-1905, die afkomstig zijn uit de archieven van de secretarie van Publieke Werken. Voor de bouwtekeningen uit de periode na 1905 wordt verwezen naar de Bouw- en Woningtoezichtarchieven bij de plaatselijke Stadsdeelkantoren. In het archief bevinden zich ook de bouwtekeningen van inmiddels gesloopte percelen tot 1985

Archiefvormer

Bouw- en Woningdienst Amsterdam Dienst der Publieke Werken
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.