513: Archief van de Grote IJpolder

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

513

Periode:

1860 - 1970

Inleiding

Groote IJpolder

De polder is ontstaan door de werken verbonden aan het algemeen plan van het Noordzee Kanaal.

Haar gronden zijn afkomstig van droogmakerij III Westelijk deel en zijn gelegen in het drooggemaakte IJ, bezuiden het kanaal in de gemeente Sloten.

Na de door de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij gehouden veilingen van drooggemaakte gronden in 1876, bleef het beheer der polder aan de Kanaal-Maatschappij.

Op 27 december 1877 werd door stemgerechtigde ingelanden het eerste bestuur der Groote IJpolder gekozen en op 11 januari 1878 werd de eerste bestuursvergadering gehouden.

Met ingang van 1 januari 1970 is de Groote IJpolder opgeheven. Wat betreft de ordening van het archief zij vermeldt dat de bestaande ordening der ingekomen stukken (nr.12-65) en de ingekomen en copieën van uitgaande stukken in alfabetische volgorde (nr.69-107) gehandhaafd is.

Deze stukken omvatten alle onderwerpen waarvan in dit archief sprake is, zodat zij bij ieder onderwerp erbij geraadpleegd moeten worden.

Archiefvormer

Groote IJpolder
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.