5075: Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5075

Periode:

1578 - 1915

Inleiding

De archiefvormers

Bijna drieëneenhalve kilometer planklengte, meer dan 28.000 inventarisnummers. Dat zijn de imposante archieven van de notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkzaam zijn geweest. Ze zijn enigszins toegankelijk gemaakt met twee miljoen handgeschreven en getypte kaartjes. Als 'de archieven van de grote getallen' hebben zij bijzonder veel te bieden. Ze worden dan ook veelvuldig geraadpleegd. Wie zich bezig-houdt met aspecten van de materiële cultuur, de slavenhandel, goud- en zilversmeden, erfeniskwesties, bevrachtingscontracten of met het voorkomen van bijzettafeltjes in Amsterdamse huishoudens, kan nauwelijks buiten deze archieven.

De archieven

De notariële archieven zijn weliswaar zeer omvangrijk maar niet volledig bewaard. Door onder meer een brand in 1762, het niet inleveren van protocollen of het niet doorgeven aan een opvolger zijn akten verloren gegaan. Het oudst bewaarde protocol begint in 1578. Afschriften van notariële akten uit de daaraan voorafgaande periode zijn elders te vinden, in het bijzonder in de archieven van kerkelijke en stedelijke instellingen, zoals de Weeskamer, en in sommige familiearchieven. Alle zestiende-eeuwse en de meeste zeventiende-eeuwse protocollen, ook de niet beschadigde delen, zijn op microfilm gezet. Alle notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam zijn openbaar, uitgezonderd testamenten die 94 jaar oud of jonger zijn. Deze kunnen slechts worden ingezien als kan worden aangetoond dat de testateur is overleden. Vrijwel alles is dus openbaar. Maar hoe toegankelijk zijn de notariële archieven?

Gezien het belang van de notariële archieven heeft het Gemeentearchief zich beijverd om deze rijke bron toegankelijk te maken. Dat is gedaan door middel van een kaartsysteem. Voor de periode tot omstreeks 1800 is naar schatting tussen de vijf en acht procent van de notariële akten toegankelijk gemaakt op persoonsnamen, beroepen, zaken en aardrijkskun-dige namen. De periode 1578-1620 is redelijk goed toegankelijk gemaakt. De akten uit de jaren 1701-1710 zijn op beroepen, zakelijke onderwerpen en aardrijkskundige namen vrijwel geheel op kaartjes gezet, echter niet op persoonsnamen. Vanaf 1961 loopt een grootscheeps onderzoek naar de vermelding van Portugese joden in notariële akten tot 1640. In het Engels vertaalde regesten van deze stukken worden gepubliceerd in Studia Rosenthaliana; zie tevens toegangsnr. 334. Bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen die tussen 1601 en 1625 door een aantal Amsterdamse notarissen zijn opgemaakt, zijn door P.H. Winkelman uitgegeven (3 dln., 's-Gravenhage 1983). Voor de achttiende eeuw is men grotendeels op eigentijdse indexen op persoonsnamen aangewezen. Vanaf het midden van die eeuw hebben bijna alle notarissen klappers op hun protocollen en werken zij niet meer, zoals in de zeventiende eeuw, met aparte series. Het archief van de Bank van Assurantiën en Averijen (toegangsnr. 5061) bevat achttiende-eeuwse vonnissen betreffende averij-grosse waarin wordt verwezen naar verklaringen die ten overstaan van notarissen zijn afgelegd; op deze bron is een index gemaakt en uit de bijlage daarbij blijkt welke notarissen voor dergelijke verklaringen werden ingeschakeld. Een door A.I. Bosma samengesteld Repertorium van notarissen residerende in Amsterdam, Amstelland, ambachtsheerlijkheden en geannexeerde gemeenten (uitgave Gemeentearchief Amsterdam 1998) bevat voor de periode 1524-1810 gegevens over de notarissen, hun protocollen en hun werkzaamheden. Daarin staan ook alle soorten akten vermeld die in hun archieven kunnen worden aangetroffen. Op de studiezaal staat de getypte Inventaris van de Notariële Archieven van Amsterdam, 1578-1895. Daarin zijn de protocollen van alle notarissen chronologisch gerangschikt; daarbij is een alfabetische en een chronologische index. Bovendien is er een getypte handleiding voor de raadpleging van notariële archieven. De negentiende eeuw is vrijwel niet geïndiceerd. Er zijn voor die tijd echter meerdere mogelijkheden om op het spoor van akten te komen. Zo is er voor de periode 1890-1974 het Centraal Testamenten Register in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, terwijl de successies van memorie in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem verwijzingen naar notariële akten kunnen bevatten. Ook uit adverten-ties in kranten kan de naam van een notaris worden achterhaald. Een andere mogelijkheid is na te gaan of bepaalde notarissen specialismen hadden. Sommigen waren bedreven in het opstellen van akten in vreemde talen. De plaats waar een notaris kantoor hield - bijvoorbeeld bij de Beurs -, of zijn geloof - een doopsgezinde notaris kon veel geloofsgenoten onder zijn clientèle tellen - kan van belang zijn. Slavenhandel

In 1772 vond een voorname Amsterdamse koopman een compagnon. Ze kwamen overeen een koffieplantage in West-Indië aan te leggen. De West-Indische Compagnie zou de grond leveren. Zelf dienden ze voor arbeidskrachten te zorgen. Daarom bracht ieder 6000 gulden in om slaven aan te kopen. De notariële protocollen bevatten talloze van dergelijke stukken over de slavenhandel. Bij sommige notarissen kan men die zelfs veelvuldig aantreffen. Bijvoorbeeld bij Stephanus Pelgrom. Deze werkte voor de WIC en was bovendien van 1692-1711 secretaris van de Sociteit van Suriname. Voor de geschiedenis van de WIC zijn ook de protocollen van Hendrick Schaeff van belang. Deze notaris maakte namelijk akten in het West-Indisch Huis op en was in 1665 soldijboek-houder van de WIC. Schaeff maakte ook veel stukken betreffende Nieuw-Nederland op.

Archiefvormers

  De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
  • Aalburg, J. van (Joan) : 477
  • Abbas, Mattheus : 106
  • Achthoven, C. van (Cornelis) : 250
  • Aken, H. van (Hendrik, notaris) : 293
  • Aken, P. van ( Pieter) : 270
  • Aker, M. (Martin) : 96
  • Akerboom Doedensz, C. (Cornelis) : 170
  • Akersloot, P. van (Pieter) : 219, 220
  • Alderweerelt, C. van (Cornelis) : 278
  • Amija Esser, H.A.J. (Henri Antoine Jean) : 554
  • Ammers, E.N. van (Enoch) : 716
  • Amour, J. d' (Johannes) : 94
  • Angelkot, I. (Isaak) : 8463-8552 (1714 - 1743)
  • Angelkot, Isaak : 304
  • Appel, Hendrik : 337
  • Ardinois, Jacobus : 312, 316
  • Assingh, S. van (Simon) : 5536-5541 (1683 - 1697)
  • Baak, E. (Eduard) : 521, 671
  • Baak, J. (Jonathan) : 446
  • Baalde Jacobuszoon, J. (Jacobus) : 490
  • Baars, A. (Adrian) : 306
  • Backer, J. (Johannes) : 186
  • Baddel, B. (Benedict) : 44
  • Baers, Michiel : 161
  • Bahlmann, Wilhelmus Hendricus Maria Aloysius : 727
  • Banchem, F. van (Frederik) : 13
  • Banning, W. (Willem) : 144, 3423-3428 (1663 - 1667), 3429 (1663 - 1667)
  • Barcman, P. (Pieter) : 53
  • Barels de Jonge, J. (Jan) : 307, 8553 (1743)
  • Bary, P. de (Pieter) : 70
  • Baum, P.F. (Pieter Frederik) : 463
  • Beeck, Hendrik van : 290
  • Beek, J.G.J. van der (Johannes) : 626
  • Beeldsnijder, J. (Johannes, notaris) : 458
  • Beels, C. (Casparus) : 369
  • Beels, L. (Leonard) : 454
  • Beem, A. van (Abraham) : 406
  • Bels jr, J.G.(Jan George) : 718
  • Benninck, W. (Willem) : 15
  • Bergh, C. van den (Cornelis) : 592
  • Bergh, P. van den (Pieter) : 282
  • Berkman, P. (Pieter) : 450
  • Berlage, J.G. (Jacobus Gerardus) : 641
  • Beukelaar, I. (Isaak) : 266
  • Beukelaar, J. (Johannes) : 347
  • Beverwijk, K.W.J.K van (Kornelis Willem Jacob Katherinus) : 720
  • Biesman Simons, J.J.C. (Joannes) : 545
  • Blaauwduijff, E. (Everhardus) : 411
  • Blaisse, A.J.B. (Alphonsus) : 705
  • Blijenberch, N. (Nicolaes) : 135
  • Block, P. (Pelgrom) : 162
  • Blok, D. (Dirk, 1664-1745) : 267
  • Blom, Pieter : 286
  • Blomman Johannesz, B. (Barend) : 482
  • Bockx, M. (Michiel) : 180
  • Boesk, F. (Fredrik) : 372
  • Bok jr., J.H. (Johan Hendrik) : 553
  • Bondt, Everard Cornelis (1771-1850) : 471
  • Bonga, Auke : 712
  • Bonnerman, D. (Dirk) : 586
  • Boots, J. (Joannes) : 204
  • Booy, P. de (Pieter) : 706
  • Born, N. van (Nicolaes) : 93
  • Borsselaer, G. (Gillis) : 57
  • Bosch, Jan (mr.) : 45
  • Boterhoven de Haan, F.C.P. (Fredrik Carel Pieter) : 654
  • Bouman, G. (Gerrit) : 368
  • Bractearius, A. (Abraham) : 13509 (1753), 13510 (1754), 13511 (1755), 13512 (1756), 13513 (1757), 13514 (1758), 13515 (1759), 13516 (1760), 13517 (1761), 13518 (1762), 13519 (1763), 13520 (1764), 13521 (1765), 13522 (1766), 13523 (1767), 13524 (1768), 13525 (1769), 13526 (1770), 13527 (1771), 13528 (1772), 13529 (1773), 13530 (1774), 13531 (1775), 13532 (1776), 13533 (1777), 13534 (1778), 13535 (1779), 13536 (1780), 13537 (1781), 13538 (1782), 13539 (1782)
  • Bractearius, Abraham : 381
  • Brahé, N. (Nicolaus) : 410
  • Braij, Jan de : 102
  • Brands, C.F.J. (Constant François Joseph) : 711
  • Bredam, D. (Daniël) : 41
  • Breugel, G. van (Gerrit) : 148
  • Brinckman, A. (Abraham) : 5535 (1682 - 1683)
  • Brinckman, Abraham : 218
  • Brink, D. van den (Daniël) : 342
  • Brink, J. van den (Joannes) : 423
  • Broeck, C. van den (Casparus) : 309
  • Broek, H. ten (Hendrik) : 439
  • Broens, J. (Jan) : 632
  • Brooks, T. (Theodorus) : 288
  • Brouw, J. (Joan) : 259
  • Brouwer, G. (Gerrit) : 323
  • Brouwer, H. (Hendrick, notaris) : 153
  • Brouwer, N. (Nicolaes : 167
  • Brugghen, D.W. van der (Dirk Willem) : 462
  • Brugman, J.T. (Johannes Theodorus) : 663
  • Bruijn, J. de (Jelmer) : 387
  • Bruijn, W. de (Willem) : 389
  • Bruijnenburgh, H.(Hendrick) : 139
  • Bruijningh, A.F. (Albert Franssen) : 12
  • Bruijningh, F. (Frans) : 55
  • Bruijningh, H. (Hendrik) : 29
  • Bruijningh, J. (Jacob) : 33
  • Bruijningh, J.F. (Jan Franssen) : 8
  • Bruijs, P. (Peter) : 10
  • Budde, J.L. (Johannes Lambertus) : 457
  • Buijs, A. (Adriaan) : 272
  • Buijs, E. (Elbert) : 200
  • Buijtene, P. van (Pieter) : 121
  • Buijtewech, J. (Jacobus) : 166
  • Buren, C. van (Cornelis) : 234
  • Buren, J. van (Jacobus) : 223
  • Burghout, G. (Gerard) : 287
  • Butôt, L.A. (Lucas Antonius) : 724
  • Buyskes, G. (Gerrit) : 487
  • Bührs, A.W. (Arnoldus Wilhelmus) : 619
  • Calkoen, J. van : 346
  • Campen, J. (Jacob) : 400
  • Campen, W.F. van (Willem Frederik) : 717
  • Capoen, P. (Pieter) : 59
  • Cappelen Hunthum, D. (David) : 330
  • Cappenberg, W. (Wijnand) : 448
  • Carel, P. (Pieter) : 242
  • Carp, C.J. (Clemens Joan) : 606
  • Ceulen, W. van (Willem) : 150
  • Chaufepié, C.A. de (Carel Abraham) : 503
  • Claasen Hermanszoon, J.J. (Jan Jacob) : 557
  • Clant, J.h (Jan Hendrik) : 493
  • Clausing, Justus Everhard : 551
  • Clinton de Nooy, w. (Willem) : 486
  • Cluijt, W. (Willem) : 16
  • Cocq, E.W. : 19
  • Cocq, J. (Jacob) : 89
  • Coemans, J. (Jan) : 160
  • Coijmans, Abraham : 359
  • Colombon, P.A.F.J.P. (Paul Alexandre Pierre Jean Pascal) : 655
  • Commelin Jr., Johannes : 536A
  • Commelin, A. (Arnoldus, 1692-1746) : 305
  • Commelin, J. (Johannes, 1626-1692) : 226
  • Commelin, J. (Johannes, 1780-1858) : 500
  • Compris, J. (Julius) : 659
  • Coop van Groen, B. (Barent) : 63
  • Coornhart, B. (Bernhard) : 124
  • Coornhert, F.V. (Frans Volckertsz) : 9
  • Coren, Gerrit : 46
  • Costerus, Cornelis : 244
  • Costerus, I. (Isaac) : 326
  • Cramer, H.W. (Hendrik Willem) : 546
  • Cramer, J. (Jan, 1660-...) : 133
  • Cramer, J.W. (Johannes Wilhelmus) : 470
  • Cramer, W. H. (Willem Hendrik) : 421
  • Creijghton, J. (Johannes) : 386
  • Creijghton, J.A. (Jan Alexander) : 320
  • Cremer, E. (Egidius) : 405
  • Croon, J. (Jan) : 442
  • Crosse, Johannes : 103
  • Dam, O. van (Otto) : 366
  • Danckerts, D. (Dirck) : 123
  • Decker jr, W. (Willem) : 13423 (1754), 13424 (1755), 13425 (1755), 13426 (1756), 13427 (1756), 13428 (1757), 13429 (1757), 13430 (1758), 13431 (1758), 13432 (1759), 13433 (1759), 13434 (1760), 13435 (1760), 13436 (1761), 13437 (1761), 13438 (1762), 13439 (1762), 13440 (1763), 13441 (1763), 13442 (1763), 13443 (1764), 13444 (1764), 13445 (1765), 13446 (1765), 13447 (1765), 13448 (1766), 13449 (1766), 13450 (1766), 13451 (1767), 13452 (1767), 13453 (1767), 13454 (1768), 13455 (1768), 13456 (1768), 13457 (1769), 13458 (1769), 13459 (1769), 13460 (1770), 13461 (1770), 13462 (1770), 13463 (1771), 13464 (1771), 13465 (1771), 13466 (1772), 13467 (1772), 13468 (1772), 13469 (1772), 13470 (1773), 13471 (1773), 13472 (1773), 13473 (1773), 13474 (1774), 13475 (1774), 13476 (1774), 13477 (1774), 13478 (1775), 13479 (1775), 13480 (1775), 13481 (1775), 13482 (1776), 13483 (1776), 13484 (1776), 13485 (1776), 13486 (1777), 13487 (1777), 13488 (1777), 13489 (1777), 13490 (1778), 13491 (1778), 13492 (1778), 13493 (1778), 13494 (1779), 13495 (1779), 13496 (1779), 13497 (1779), 13498 (1780), 13499 (1780), 13500 (1780), 13501 (1780), 13502 (1781), 13503 (1781), 13504 (1781), 13505 (1781), 13506 (1782), 13507 (1782), 13508 (1782), 380
  • Decker, C.W. (Cornelis Willem) : 440
  • Denijs, Willem : 254
  • Deune, C.H. (Cornelis Hendrik) : 547
  • Deutz, J. (Jan) : 260
  • Diemont, C.J. (Christiaan Johannes) : 565
  • Diemont, W.L. (Willem Leonard) : 643
  • Dijk, D. van (Daniël) : 579
  • Domis, G.T. (Guillielmus Tousain) : 339
  • Doorn Barthold Assueruszoon, H.J. van (Herman Jan) : 624
  • Doorn Pauluszoon, H.J. van (Herman Jan) : 637
  • Doornick, David (notaris, 17e-18e eeuw) : 205
  • Doornick, David (notaris, 20e eeuw) : 84
  • Dorfling, Ph. (Philippus) : 385
  • Dorper, E.M. (Engelbertus Marinus) : 415
  • Dorper, S. (Salomon, 18de eeuw) : 344
  • Dorper, s. (Salomon, 19e eeuw) : 498
  • Dries, R.J.F. van den (Richard Jan Felix) : 628
  • Drift, H.M. van der (Hermanus Martinus)r : 630
  • Drost Dionysiuszoon, A.L. (Adrianus Lodewijk) : 649
  • Druijvesteijn, J.W.H.H. (Jan Willem Hendrik Herman) : 583
  • Duee, R. (Reinier) : 105
  • Duijnkercken, J. van (Johannes) : 252
  • Duijsentdaalders, Jacob : 214
  • Eggericx, A. (Albert) : 76
  • Eibergen, R. van (Reinier) : 399
  • Eijbergen Arentz, J. van (Jan) : 322
  • Eijbergen, A. van (Arent) : 275
  • Eijlkens, J. (Jeremias) : 412
  • Eijloff, P.L. (Pieter Lodewijkszoon) : 39
  • Elten, F. van (Floris) : 201
  • Elter, S. (Samuel) : 443
  • Elzevier Dom, W.A.J. van (Willem Adrianus Johannes) : 580
  • Emous ten Bergh, G. (Gerard) : 228
  • Ende, Abraham van den : 157
  • Ende, J. van den (Jan, notaris) : 279
  • Ende, J. van der (Jacobus) : 202
  • Ende, P. van den (notaris) : 296
  • Engel, A.J. (Arent Jansz) : 42
  • Engelbrecht, Ph. (Philips) : 141
  • Esterwege, G. van (Gerard) : 291
  • Etten, A. van (Adrianus) : 518
  • Etten, J.P. van (Johannes Petrus) : 561
  • Evenblij, J. (Jan) : 650
  • Eversdijck, S. (Samuel) : 179
  • Fabius, F.W. (Fredrik Wilhelm) : 538
  • Fabius, J. (Jan, notaris) : 491
  • Fabius, W.P.C. (Willem Pieter Cornelis) : 576
  • Fahrenbach, H.J.G. (Hermanus Johannes Gerardus) : 682
  • Fay, W. du (Willem) : 300
  • Feije, P.H.J. (Petrus Hendricus Johannes) : 593
  • Feitama, J. (Johan) : 335
  • Flines Sijbrandszoon, J. de (Jacob) : 461
  • Forsborgh Pieterszoon, J.F. (Jan Frederik) : 431
  • Fraes,S. (Sijmon) : 181
  • Fraissinet jr., P. (Pierre) : 427
  • Franke, F. (Fredrik) : 540
  • Freeman, J. (Jan) : 310
  • Freijer, J.H.C. (Johan Hendrik Christiaan, notaris) : 548
  • Frelich, J. (Jan) : 484
  • Fremeri, S. de (Salomon) : 354
  • Friesma, H. (Hector) : 132
  • Fruijt, L. (Leendert) : 165
  • Furstner, G. (Gerardus) : 701
  • Galenus van Hole, Pieter : 424
  • Gallas, P.C. (Pieter Constantijn) : 510
  • Gangel, L. van (Laurens) : 232
  • Garbijn Gouda, S. (Simon) : 436
  • Geniets, D. (Dominicus) : 382
  • Geuns, J. van (Joannes) : 248
  • Geus, S. de (Simon) : 710
  • Gieteren, I.H. van (Isaacz Hendrixsen) : 50
  • Gijsbertsz, J. (Jacob) : 5
  • Goudsbloem, J. (Joannes) : 83
  • Graaf, S.J. de (Simon Jacob) : 416
  • Graaff, L. van de (Louis) : 292
  • Gracht, P. van der (Pieter) : 82
  • Graeff, J. de (Jan) : 64
  • Greeve, Pieter : 607
  • Grijp, Cornelis de : 111
  • Groe, D. van der (Dirk) : 174
  • Groe, G. van der (Gerrit) : 253
  • Groenier, H. (Hendrik) : 679
  • Gronden, Johan Reinier van der : 495
  • Grube, Lucas : 481
  • Guillebert, Jacobus : 430
  • Gulik, Peter van : 333
  • Génestet, Petrus Augustus de (1829-1861) : 516
  • Haan, C. de (Cornelis) : 338
  • Haan, de H.H. (Henricus Hermanus) : 658
  • Haan, S. de (Schelte) : 636
  • Hagen, Bartholomeus van der : 177
  • Hancock, François Eduard : 689
  • Hanedoes, Carel Frederik Jan : 685
  • Hanenberg, Matthijs : 515
  • Hanssen, Aegidius : 475
  • Happé, Hendrik : 20115-20121 (1810 - 1824), 20122 (1811 - 1824)
  • Hardenbergh, Pieter : 168
  • Haremaker, August Luutje : 702
  • Harmsen, Jan : 16364 (1777), 16365 (1778), 16366 (1779), 16367 (1780), 16368 (1780), 16369 (1781), 16370 (1781), 16371 (1782), 16372 (1782), 16373 (1782), 16374 (1783), 16375 (1783), 16376 (1783), 16377 (1784), 16378 (1784), 16379 (1784), 16380 (1785), 16381 (1785), 16382 (1785), 16383 (1786), 16384 (1786), 16385 (1786), 16386 (1787), 16387 (1787), 16388 (1787), 16389 (1788), 16390 (1788), 16391 (1788), 16392 (1789), 16393 (1789), 16394 (1789), 16395 (1789), 16396 (1790), 16397 (1790), 16398 (1790), 16399 (1790), 16400 (1791), 16401 (1791), 16402 (1791), 16403 (1791), 16404 (1792), 16405 (1792), 16406 (1792), 16407 (1792), 16408 (1793), 16409 (1793), 16410 (1793), 16411 (1793), 16412 (1794), 16413 (1794), 16414 (1794), 16415 (1794), 16416 (1795), 16417 (1795), 16418 (1795), 16419 (1795), 16420 (1796), 16421 (1796), 16422 (1796), 16423 (1796), 16424 (1797), 16425 (1797), 16426 (1797), 16427 (1797), 16428 (1798), 425
  • Harpen Kuijper, Hendrik Huijbert van : 618
  • Hartman, Cornelis : 418
  • Hasen, Willem : 60
  • Hasselt, Nicolaas Johannes Hendrikus van : 664
  • Haverkamp, Everard : 351
  • Heel, Hermanus van : 371
  • Heidweiller, Pieter Cornelis : 444
  • Heijcoop, Johan : 194
  • Heijden, Hilbrand van der : 285
  • Heijling, Lieven : 6
  • Heijstek, Antonie Lodewijk : 478
  • Heimans, Elie : 693
  • Hell, Johannes van (17de eeuw) : 127
  • Hellerus, Christoffel : 230, 239
  • Hellerus, Jacobus : 108
  • Hellerus, Johannes : 87
  • Helm, Fredrik Hendrik van den : 725
  • Hemminck, Nicolaes : 175
  • Hendrixsz, Nicolaas : 68
  • Henke, Hendrik Willem : 485
  • Henrix, Salomon : 20, 21, 4, 9-19 (1590 - 1633)
  • Heukers, Hessel Doeko : 731
  • Hille, Godert van : 191
  • Hoekeback, Joan : 238
  • Hoeven, Joan van der : 69
  • Hoff, Simon : 224
  • Hole, Pieter Galenus van : 16316 (1777), 16317 (1777), 16318 (1778), 16319 (1778), 16320 (1778), 16321 (1779), 16322 (1779), 16323 (1779), 16324 (1779), 16325 (1780), 16326 (1780), 16327 (1780), 16328 (1780), 16329 (1780), 16330 (1781), 16331 (1781), 16332 (1781), 16333 (1781), 16334 (1782), 16336 (1782), 16337 (1782), 16338 (1783), 16339 (1783), 16340 (1783), 16341 (1783), 16342 (1784), 16343 (1784), 16344 (1784), 16345 (1784), 16346 (1785), 16347 (1785), 16348 (1785), 16349 (1785), 16350 (1786), 16351 (1786), 16352 (1786), 16353 (1786), 16354 (1787), 16355 (1787), 16356 (1787), 16357 (1788), 16358 (1788), 16359 (1789), 16360 (1790), 16361 (1791), 16362 (1792 - 1794), 16363 (1795 - 1799)
  • Holtz, Ludovicus Albertus : 473
  • Hommel, David de l' : 66
  • Homrigh, Cornelis van : 365
  • Homrigh, Willem van : 455
  • Hoog, Johannes Albertus : 519
  • Hoogeboom, Cornelis : 114
  • Hoogeboom, Jan Cornelisz. : 34
  • Hoogvliet, Johan Marius Arnold : 665
  • Hoop, Cornelis van der : 109
  • Hoorn, Hendrik Daniel van : 390
  • Hoorn, Ludovicus Maria Petrus Gerardus : 674
  • Horst, Johan Gerhard Henri ter : 645
  • Hottentot de Groot, Simon Cornelis : 428
  • Houten, Bernard Albert van : 508
  • Houten, Frans van : 594
  • Houten, J.B. (Johannes Bernardus) van : 20763 (1831 - 1835), 20767 (1842 - 1843), 20768 (1844), 20769 (1845), 20770 (1846 - 1847), 20771 (1848), 20772 (1849), 20773 (1850 - 1851), 20774 (1852 - 1853), 20775 (1854), 20776 (1855), 20777 (1856), 20778 (1857), 20779 (1858), 20780 (1859), 20781 (1860), 20782 (1861), 20783 (1862), 20784 (1863), 20785 (1864), 20786 (1865 - 1866), 528
  • Houtkoper, Adam : 452
  • Houtman, J. (Johannes) : 520
  • Hubert, Arnold Henry Peter : 501
  • Hugenholtz, Jan Albert Hendrik : 694
  • Huijswaert, Cornelis Arisz. van : 3, 8 (1590 - 1594)
  • Huntum, Paulus : 388
  • Hué, Johannes de : 216
  • IJpelaer, C. (Caspar) : 209, 315
  • IJpelaer, David : 115
  • Jaarland jr., Silas van : 297
  • Jaarlandt, Silas van : 178
  • Jaburg, Jan : 721
  • Jacobs, Jacob : 17
  • Jager, Alewijn de (notaris) : 129
  • Jans, Wouter : 698
  • Jansen, Teunis : 499
  • Jever, Evert van : 483
  • Jongejan, Arnout Jan Cornelis : 620
  • Jonker, Coenraad : 646
  • Jukkenekke, Jan Pieter : 623
  • Jäger, Johannes Godtlieb : 569
  • Kabel,J.L. : 566
  • Kalff, Gerret Doedesz : 207
  • Kanne jr., Fredrik Adolf : 595
  • Karreman, Adriaen : 273
  • Karseboom, Anthonij : 476
  • Kempers, Henri Adrien Guillaume Ernest : 640
  • Kenneweg, Cornelis : 298
  • Kerckhoven, Johannes van den : 215
  • Kessler, Martinus Carolus : 429
  • Ketel, Jeronimus van de : 26
  • Kier, Mourits : 374
  • Kleef, Wessel van : 395
  • Klinkhamer, Frederik : 353
  • Klinkhamer, Jacob : 397
  • Klinkhamer, Jacob Fredrik : 494
  • Klinkhamer, Johannes : 422
  • Klinkhamer, Wijnand : 577
  • Kluppell, Karel Lodewijk : 544
  • Kluwer, Meine : 723
  • Knuijt, Simon de : 317
  • Kok, Gerard de : 319
  • Koop van Groen, Kornelis : 195
  • Korff, Ferdinand Samuel : 451
  • Krabbendam, Wouter : 23971-24001 (1887 - 1895), 24002 (1887 - 1898), 25028-25028 (1898 - 1915), 25029-25063 (1896 - 1905), 27665-27665 (1898 - 1915), 27666 (1906), 27667 (1906), 27668 (1906), 27669 (1907), 27670 (1907), 27671 (1907), 27672 (1908), 27674 (1909), 27675 (1909), 27676 (1910), 27677 (1910), 27678 (1911), 27679 (1911), 27680 (1912), 27681 (1912), 27682 (1913), 27683 (1913), 27684 (1914), 27685 (1914), 27686 (1915), 27687 (1915), 633
  • Kramer, Gerard : 730
  • Kramp, Lucas Willem : 364
  • Kranenburg, Willem : 690
  • Kroese, Willem : 581
  • Kruijs, Nicolaas : 77
  • Kruimel Gerlach Marinuszoon, Cornelis Johannes : 608
  • Kuijper, Hendrik : 635
  • Kuijper, Johannes Petrus Franciscus Jacobus de : 644
  • Kup, Leonardus Johannes de : 708
  • Köhne, Franciscus : 384
  • Lageman, Willem : 313
  • Lakeman, Pieter : 391
  • Lamberti, Laurens : 567-570 (1613 - 1656), 571-589 (1618 - 1656), 590-604 (1618 - 1655), 605 (1620 - 1655), 606-609 (1618 - 1655), 610 (1631 - 1654)
  • Lansman, Jacob : 187
  • Laurentius, Henricus : 183
  • Laurentius, Philippus : 164
  • Lavello, Emanuel de : 130
  • Leefkens, Gerard : 596
  • Leefkens, Gerhard : 512
  • Leepel, Dirk Jacobus : 602
  • Leeuwaerde, Cornelis van : 211
  • Leijden, Klaas van : 657
  • Lepper, Arnout : 294
  • Lette, Joannes Arnoldus : 420
  • Leuven, Jan Hendrickz. : 120
  • Liebergen, Daniël van : 246
  • Lijndrajer jr., Pieter : 524
  • Lijndrajer, Pieter : 469
  • Limburg, Abraham van : 321
  • Lindouw, Martin : 277
  • Listingh, Nicolaes : 112
  • Lock, Adriaen : 95
  • Loefs, Arent : 61
  • Loenius, Reinier : 110
  • Loenius, Robbert : 235
  • Loggere, Johannes Matthijs Antonius : 672
  • Loon, Cornelis van : 265
  • Loosdrecht, Jacob van : 85
  • Loosdreght, Nicolaus van : 231
  • Lossij, Willem : 143
  • Lottom, Casparus Henricus van : 696
  • Lottom, Jan Philip van : 666
  • Louwerse, Pieter : 522
  • Luber, Jan Wijnand : 660
  • Lublink, Daniël : 18530-18530, 467
  • Ludwig, Ferdinand Willem : 27102 (1907), 713
  • Luijken, Daniël : 225
  • Maaden, M.J. van der (Martinus Johannes) : 667
  • Mackenzie, Alexander : 699
  • Man, Jacobus de : 555
  • Man, Theodore Marinus de : 509
  • Marees jr., Pieter de : 355
  • Marolles, Philippe de : 289
  • Marolles, Thierrij Daniël de : 348
  • Martens, Johan Diederich : 604
  • Mastenbroek, Pieter : 419
  • Maten de Jonge, Mattijs : 314
  • Matham, Jacob : 184
  • Mathijsz, Palm : 18
  • Meekhof, Hidde : 709
  • Meeling, Pieter : 398
  • Meerhout jr., Francois : 193
  • Meerhout, Francois : 88
  • Meerhout, Jacob (1601-1631) : 11
  • Meerhout, Jacob (1676-1683) : 188
  • Meersch, Jan Bartholomeus van der : 472
  • Meijer Cluwen, Hermanus : 513
  • Meijer Cluwen, Johannes : 552
  • Meijer, Gerrit : 118
  • Meijer, Jan Frederik : 435
  • Meijer, Johan Ferdinand : 584
  • Meijer, Livinius : 210
  • Meijjes, Arend Daniël Johannes Theodorus : 597
  • Meijjes, Reinier : 492
  • Meijnsma, Hendrik Thomas : 441
  • Meijsenheijm, Abraham : 426
  • Melander, August Hendrik de : 507
  • Metzelaar, Cornelis : 539
  • Meulen, Pieter van der (notaris) : 257
  • Meurs, Isaac van : 533
  • Meyer, Jan Christiaan : 488
  • Midlum, Willem Jan van : 268
  • Mijlius, Anthony : 414
  • Mijnssen jr., Jan : 402
  • Mirani, Lodewijk Hubertus Joannes : 625
  • Miseroy, Charles : 675
  • Molengraeff, Jan : 104
  • Molenpage, Hermanus : 661
  • Molensteen, Cornelis : 100
  • Molensteen, Pieter : 217
  • Molster, Johannes Abraham (notaris) : 496
  • Moolen, Mathijs Christiaan van der : 530
  • Moolen, Nicolaas Jan van der : 564
  • Moors, Daniël : 247
  • Morré, Hermanus : 352
  • Mostart, Daniël : 23
  • Mostart, David : 7
  • Moulin, Andreas du : 222, 5585A (1684 - 1685), 5585B (1686), 5586 (1687 - 1690)
  • Mourik, Cornelis van : 609
  • Muijsken, Antoine Charles : 525
  • Mulder, Henricus Petrus Josephus : 683
  • Mulder, Jacobus (notaris) : 573
  • Mulder, Siegfried Jacobus Isodore Alexander : 631
  • Mulerius, Salomon : 240
  • Muller, Hermanus : 489
  • Musscher, Jan van : 318
  • Müller, Herman Theodoor Marie : 695
  • Nahuijs, Petrus Cornelis : 433
  • Nieuwland, Salomon van : 86
  • Nispen, Paul Oscar van : 714
  • Noblet, Leonard : 276
  • Nolet, Francois : 249
  • Nolthenius, Balthasar : 466
  • Nolthenius, Jeronimus : 407
  • Noorwegen, Pieter Wijnand van : 656
  • Noppen Casparusz, Pieter : 327
  • Notarissen te Amsterdam
  • Obbens, N.J. (Nicolaas Josua) : 474
  • Obbes, Nicolaas : 449
  • Oldenboom, Theodoor Hendrik : 570
  • Oli, Jan Volkaertsz. : 58
  • Oli, Johannes : 142
  • Olst jr., Christiaan van : 590
  • Olst, P.A. van (Philip Adriaan) : 680
  • Olzati, J. (Jacob) : 460
  • Ommeren, M. van (Marius) : 497
  • Oolgaardt, J. (Johannes) : 574
  • Oorthoorn, A. (Abraham) : 137
  • Oortmond, Dirk : 404
  • Oostrum, David van : 356
  • Outgers, Henrick : 140
  • Outgers, Pieter : 262
  • Overhoff jr., Willem Frederik : 568
  • Oxfort, Jeremias : 281
  • Paddenburg, Amelis van : 233
  • Paddenburg, Rombout van : 295
  • Padthuijzen, Pieter : 126
  • Paerslaken, Johannes : 146
  • Paling Leendertszoon, Jan : 26434 (1906 - 1909), 610
  • Paris, Hendrik Jan : 627
  • Pauw, Willem : 236
  • Pelgrom, Stephanus : 190
  • Pels, Eduardo : 62
  • Penijn, Regnerus de : 171
  • Perssen, Pieter van : 30
  • Phaff, Benjamin : 341
  • Piet, Kier van der : 383
  • Piet, Sebastiaan van der : 47
  • Pieter Carelsz. : 28
  • Pieters, Thomas : 206
  • Pieterse, Pieter Lourens : 700
  • Pilorius, Jan Jansz. : 1
  • Pilorius, Joannes : 52
  • Ploeg, Pieter Willem van der : 715
  • Ploos van Amstel, Jan (notaris) : 336
  • Poelenburgh, Cornelis : 145
  • Pollones, Jean Charles Gerard : 605
  • Pollones, Jean Charles Gérard : 23206-23308 (1870 - 1895), 23309-23310 (1870 - 1895), 24394-26385, 24396-24541 (1896 - 1905), 26386-26433 (1906 - 1909)
  • Pommare, David des : 261
  • Pondt, Jacob : 136
  • Pool, Isaac : 370
  • Poppingh, Engelbertus : 343
  • Pot, Philippus : 340
  • Pouw jr., Johannes Gerhardus : 612
  • Pouw, Johannes Gerardus : 550
  • Praag Bernardszoon, Jacques van : 549
  • Praag, Bernard van : 506
  • Prise, Jeremias : 156
  • Putter, Josua Pieter de : 392
  • Quirijnen Spithoff, J. (Jan) : 72
  • Ram, H. (Henrick) : 221, 5580A (1687), 5580B (1687), 5581A (1687), 5581B (1687), 5582A (1688), 5582B (1688), 5584 (1671 - 1692)
  • Reael, Johannes : 101
  • Reijne jr., Jan Willem : 585
  • Reijsenbach, Hendrik : 613
  • Repelius, Willem Nicolaas : 615
  • Richard, Herman : 591
  • Richard, Jacques Jeremie : 668
  • Richard, Jan Herman : 582
  • Richardson Bennernagel, Willem Johannes Alphons Richard : 722
  • Ridder, Arnoldus de : 345
  • Riet, Joannes van : 480
  • Riet, Theodorus Joannes van : 20719 (1833), 20720 (1834), 20721 (1835), 20722 (1836), 20725 (1840), 20727 (1842 - 1843), 20728 (1844), 20729 (1845), 20730 (1845), 20731 (1846), 20732 (1846), 20733 (1847), 20734 (1847), 20735 (1848), 20736 (1848), 20737 (1849), 20738 (1849), 20739 (1850), 20740 (1850), 20741 (1851), 20742 (1851), 20743 (1852), 20744 (1853), 20745 (1853), 20746 (1854), 20747 (1855), 20748 (1855), 20749 (1856), 20750 (1856), 20753 (1859), 20754 (1860), 20755 (1861), 20756 (1862), 20757 (1863), 20758 (1864), 20759 (1865 - 1866), 20760 (1831 - 1866), 20761 (1831 - 1842), 20762 (1842 - 1853), 527
  • Rijn, Leendert van : 438
  • Rijpland Janszoon, Gerbrand : 432
  • Rijpland, Jan : 362
  • Rind, Alexander : 147
  • Rinsum, Cornelis Barend van : 559
  • Ritman, Johan Adam : 676
  • Rodenburg, Peter : 37
  • Roelvink, Wilhelmus Hermanus Antonius Maria : 729
  • Roermond, Arnout : 331
  • Rohart, T. (Theodores) : 213
  • Roleeu, Evert Claesz. : 36
  • Rompel, Jacobus Fredericus : 603
  • Rompel, Tobias Gabriël : 621
  • Rooleeu de jonge, Nicolaas : 51, 753 (1627), 754 (1627 - 1629), 755 (1629), 756 (1630), 757 (1630 - 1631), 758 (1631), 759 (1631), 760 (1632), 761 (1634), 762 (1635), 763 (1632 - 1635), 764 (1625 - 1634)
  • Rooleeu, Nicolaas Gerritz : 31
  • Roos Terhuijs, J. (Jan) : 360
  • Roos, Adolph : 703
  • Roos, Joannes de : 332
  • Roos, Philippus : 303
  • Roosendaal, Willem : 479
  • Rosa, Hendrick : 134
  • Rosiersz, Pieter Jan Peirolet : 517
  • Rouffaer, Antonie Engelbert : 598
  • Ruijs Gijsbertuszoon, Theodorus : 629
  • Ruijs, Gijsbertus : 571
  • Rumling, Andreas Daniël : 25341 (1898), 587
  • Rustenburgh, Adriaan : 269
  • Ruttens, Peter : 22
  • Ruys Gijsbertuszn., Theodorus : 23942-23955 (1889 - 1895), 24938-24938 (1898 - 1905), 24939-24983 (1896 - 1905), 27394-27394 (1906 - 1915), 27395 (1906), 27396 (1906), 27397 (1906), 27398 (1906), 27399 (1906), 27400 (1907), 27401 (1907), 27403 (1907), 27404 (1907), 27405 (1907), 27406 (1908), 27407 (1908), 27408 (1908), 27409 (1908), 27410 (1908), 27411 (1909), 27412 (1909), 27413 (1909), 27414 (1909), 27415 (1909), 27416 (1909), 27417 (1910), 27418 (1910), 27419 (1910), 27420 (1910), 27421 (1910), 27422 (1911), 27423 (1911), 27424 (1911), 27425 (1911), 27426 (1911), 27427 (1912), 27428 (1912), 27429 (1912), 27430 (1912), 27431 (1912), 27432 (1913), 27433 (1913), 27434 (1913), 27435 (1913), 27436 (1914), 27437 (1914), 27438 (1914), 27439 (1914), 27440 (1915), 27441 (1915), 27442 (1915), 27443 (1915)
  • Sanderus, Josua : 245
  • Sandvos, Antonius Hendricus Johannes : 642
  • Santen, Adriaan van : 163
  • Santen, Claes van : 67
  • Santhagens, Arent : 465
  • Santhagens, Daniël Cornelis : 514
  • Sas, Pieter : 159
  • Schaak, Godefridus : 349
  • Schabaelje, Pieter : 241
  • Schaef, Hendrik : 54
  • Scheltema Beduin, Adrianus : 639
  • Scheltema Beduin, Petrus : 638
  • Scheurleer, Pieter Jacobus : 437
  • Schimmel, Gerrit : 558
  • Schlosser, Johan Laurens : 537
  • Schoock, Gothofridus Amelis : 350
  • Schoonderwoert, Gijsbert van : 258
  • Schouten, Antonie Arnold Francois : 599
  • Schreuder, Pieter Willem : 614
  • Schrick, Jan : 227
  • Schrick, Pieter (-1705) : 172
  • Schultz, Bartholomeus Hendrik : 634
  • Schwartz, Adriaan Cato : 617, 691
  • Seeu, Jacob Jacobsz. de : 2127B (1660 - 1666), 92
  • Sehrick, Marten : 311
  • Selden, Geerloff Jellisz. : 43
  • Sennepart, Eduard : 328
  • Servaes, Michiel : 199
  • Sevenhoven, Simon van : 208
  • Sevink, Gerrit Joachim : 502
  • Sibrant Cornelisz. : 24
  • Sijlvius, Wilhelmus : 197
  • Sijthoff, Isaak Gerhard ten : 681
  • Silvius, Adrian : 229
  • Slijck, Joannes : 243
  • Sluijs, Salomon van der : 149
  • Smit, Jan Willem (notaris) : 329
  • Smith, Johannes Jacobus : 669
  • Smits, Johannes Pieter : 677
  • Smits, Petrus Arendinus : 600
  • Snel, Jacobus : 151
  • Snoeck, Jan : 255, 6673B (1696 - 1720)
  • Son, Mathijs van : 325
  • Sonmans, Nicolaas : 280
  • Sprang van Lee, Jan van der : 560
  • Staal, Cornelis : 377
  • Staats, Barend : 25
  • Stafmaeker Varlet, David : 189
  • Steeman, Gerrit : 113
  • Steijn, Marginus Jacobus van : 542
  • Steijns, Jozeph : 35
  • Stein Callenfels, Johan Adriaan van : 651
  • Sterkman, Albertus Willem Paulus : 726
  • Sterlinx, Adriaen : 107
  • Steur, Jacob : 78
  • Stiffrij, Pieter Eliza : 556
  • Stockum, Dirk Johannes van : 673
  • Stoesak, Elbert : 417
  • Stok, Johannes Anthonius van der : 622
  • Stork, Dirk : 616
  • Straatman, Hendrik Fredrik Johannes : 601
  • Strengman, Wilhelmus : 543
  • Struik Dalm, Cornelis Adriaan : 728
  • Stumphius, Anton Diederich : 704
  • Swanenburgh, Vincent : 119
  • Swoll, Jan Stoffelsz. van : 80
  • Takes, Willem Volkert : 686
  • Tall, A. (Alexander) : 541
  • Tappé, A. (Anthonij) : 408
  • Tatenhove, J. van (Jan) : 403
  • Teengs, H.J. (Hendrik Jacob) : 562
  • Teijlingen, Cornelis Jan van : 434
  • Temminck, Matthias : 396
  • Terlaak, George Christiaan : 662
  • Thielmans, Joachim : 90
  • Tideman, Bruno : 523
  • Tixerandet, Francois : 158
  • Toe Laer, Christoffel Reinard Samuel : 453
  • Toe Laer, Rutger Jan : 529
  • Toll, Nicolaas : 456
  • Toll, Pieter van : 99
  • Torquinius, Henricus Casparus : 117
  • Tou(w), Cornelis : 56
  • Tullingh, Antonij : 97
  • Tzeewen, Abraham : 284
  • Uijttenbogaert, F (Frans) : 79
  • Ulenbroeck, Conradus van : 263
  • Ulenbroeck, J. van (Jacobus) : 203
  • Valkenburg, Jan : 274
  • Vallingius, Johannes Hajonis : 14
  • Varick, Huijbert van : 459
  • Veen, Nicolaas van : 15545 (1770), 15546 (1771), 15547 (1772), 15548 (1773), 15549 (1774), 15550 (1775), 15551 (1776), 15552 (1777), 15553 (1778), 15554 (1779), 15555 (1780), 15556 (1780), 15557 (1781), 15558 (1781), 15559 (1782), 15560 (1783), 15561 (1784), 15562 (1784), 15563 (1785), 15564 (1785), 15565 (1786), 15566 (1786), 15567 (1787), 15568 (1788), 15569 (1789), 15570 (1790), 15571 (1791), 15572 (1792), 15573 (1793), 15574 (1794), 15575 (1795), 15576 (1796), 15577 (1797), 15578 (1798), 15579 (1799), 15580 (1800), 15581 (1801), 15582 (1802), 15583 (1803), 15584 (1804), 15585 (1805), 15586 (1806), 15587 (1806), 413
  • Veen, Willem van : 125
  • Veer, Ellert de : 2, 6 (1586 - 1589), 7 (1588 - 1599)
  • Vegt Arnolduszoon, Willem van der : 648
  • Velen, Jan van : 264
  • Velsen, Pieter van : 74
  • Ven, Anthonij van de : 152
  • Ven, Joost van de : 48
  • Venkel, Henrick : 131
  • Venne, Henrick van de : 155
  • Venturin, Philips : 73
  • Verbeeck, Barent Jansen : 40
  • Verbeek, Juriaan : 271
  • Verhij, Johan Dirksz. : 32, 765 (1623 - 1628), 766 (1628), 767 (1628 - 1629), 768A (1629), 768B (1630 - 1631), 769 (1627 - 1632), 770 (1632 - 1633), 771 (1634), 772 (1635 - 1636), 773 (1636 - 1642), 774 (1643), 775 (1643), 776 (1645), 777 (1646), 778 (1647), 779 (1648 - 1649)
  • Verleij, Jan : 358
  • Verloop, Jan Johannes Hendricus : 697
  • Vermeer, Albertus Jolle : 376
  • Verrijn Paulusz., Hendrik : 302
  • Verrijn Stuart, G. : 588
  • Verschuur, Johannes : 563
  • Vianen, Dominicus van : 401
  • Vianen, Gerardus Johannes van : 575
  • Vianen, Johannes Petrus van : 532
  • Vicq jr., Jan de : 301
  • Viervant, Hendrik : 526
  • Viervant, Hendrik Huslij : 535
  • Vilekens, Joannes van : 283
  • Vingboons, Salomon : 192
  • Vink, Pieter IJsbrand : 504
  • Visser, Abel Petrus : 653
  • Vlieger, Jacobus de : 154
  • Vliet, Cornelis : 75
  • Vliet, Gijsbert : 65
  • Vollenhoven Anthonisz., Jan van : 375
  • Voort jr., Emond van der : 394
  • Voort van Zijp, Coenraad van der : 531
  • Vos, Jan de (notaris) : 49
  • Vos, Jurian de : 128
  • Vos, Willem Everhard : 719
  • Vos, Willem Jan : 363
  • Voskuijl, Arnout : 173
  • Voskuil, Willem Hendrik : 25861-25861 (1896 - 1913), 25862-25885 (1896 - 1905), 26745-26745 (1896 - 1913), 26746 (1906), 26747 (1906), 26749 (1907), 26750 (1907), 26751 (1907), 26752 (1907), 26753 (1907), 26754 (1907), 26755 (1908), 26756 (1908), 26757 (1908), 26758 (1908), 26759 (1908), 26760 (1908), 26761 (1909), 26762 (1909), 26763 (1909), 26764 (1909), 26765 (1909), 26766 (1909), 26767 (1910), 26768 (1910), 26769 (1910), 26770 (1910), 26771 (1910), 26772 (1911), 26773 (1911), 26774 (1911), 26775 (1911), 26776 (1911), 26777 (1911), 26778 (1912), 26779 (1912), 26780 (1912), 26781 (1912), 26782 (1913), 26783 (1913), 26784 (1913), 26785 (1913), 26786 (1913), 26787 (1913), 26788 (1914), 26789 (1914), 26790 (1914), 26791 (1914), 26792 (1915), 26793 (1915), 26794 (1915), 26795 (1915), 678
  • Vries, Gerrit de : 578
  • Vries, Hermanus de : 505
  • Vriesendorp, Jacob : 687
  • Waarts, J. (Jan) : 357
  • Wagee Schuman, C. (Cornelis) : 464
  • Wagner, Johan Christoph : 447
  • Wallendal, Casparus van : 212
  • Walschaart, Jeremias : 361
  • Walschaert, David : 237
  • Warnaertz, Jan : 27, 707
  • Wart, Gerrit Dirk van der : 692
  • Wateren, Jacob van de : 176
  • Waterschoot van der Gracht, Walterus Simon Josephus van : 611
  • Weer, Joannes : 2123 (1646 - 1647), 2124A (1648), 2124B (1649), 2124C (1650), 2125A (1651), 2125B (1652), 2126 (1653 - 1656), 91
  • Weijer, Martin : 373
  • Weijland, Hendrik Joannes : 534
  • Wennekers, Hendrik Jan Antoon (notaris) : 688
  • Wertheim, Hendrik : 684
  • Wertheim, Jacob Frederik : 589
  • Westerisius, Hendrick : 122
  • Westerisius, Jacob Jansz. : 492-510 (1612 - 1656), 511, 512-526, 527-530, 531-541 (1616 - 1656), 542-544, 545-561 (1612 - 1656), 562-566 (1616 - 1655)
  • Wetstein, George : 299
  • Weveringh, Hendrick : 71
  • Wiegman, Henricus : 670
  • Wiegman, Jacobus : 647
  • Wijbrands, Jacobus : 182
  • Wijbrantsz, Wijbrant : 169
  • Wijmer, Samuel : 196
  • Wijningen, Johannes van : 116
  • Wijs, Jacob de : 367
  • Wijse, Joris de : 81
  • Wijthoff, Carel : 468
  • Wijthoff, Gerardus : 379
  • Wilde, Hendrik de : 251
  • Wilde, Pieter de : 393
  • Wilthuijzen, Nathanael : 409
  • Winter, Cornelis : 256
  • Winter, Jacob de : 98
  • Wiselius, Samuel : 324
  • Wisselingh, Johannes Pieter van : 26437 (1908 - 1915), 26438-26452 (1908 - 1915)
  • Wit, Pieter de : 198
  • Witt, Eduard de : 185
  • Wolff jr., Hermanus de : 378
  • Wolff, Hermanus de : 308
  • Zegers Veeckens, L. (Lambert) : 652
  • Zijp, Coenraad van : 572
  • Zilver, Jan Hendrik : 445
  • Zubli, Abraham : 20998-21020 (1834 - 1847), 21021 (1834 - 1847), 21022 (1829 - 1844), 21023 (1845 - 1847), 536
  • Zurck, Arnout van : 138
  • Zuure, Antonius Bernardus : 567
  • Zweerts, Ph. (Philip, 1704-1774) : 334
  • Zwieten, Jacob van : 38
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<