382: Archief van de Familie Van Hall

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

382

Periode:

1436 - 1999

Inleiding

De eerste Van Hall, Floris Jansz., woonde in 1633 in de IJsseloordse polder onder Westervoort in Gelderland, zo blijkt uit Nederlands Patriciaat 1975, blz. 103.

Sinds 1660 woonde de familie te Oosterbeek, sinds 1692 te Leiden.

Floris Adrianus (geboren 1736), nummer 1 in de inventaris, kocht in 1797 de ambachtsheerlijkheid Hei-en Boeicop bij Vianen, welke, behalve tussen 1866 en 1900, tot 1929 in de familie is gebleven. Vanaf 1791 woonde men te Amsterdam.

Vele leden van de familie Van Hall hebben in de 19e en 20e eeuw openbare functies bekleed zoals notaris, schout, raadslid, predikant, hoogleraar, advocaat, minister en burgemeester.

Het bekendst geworden is Gijsbert (geboren 1904) die in de roerige jaren '60 burgemeester van Amsterdam was en in 1967 'wegens disfunctioneren' door de regering werd ontslagen.

Van de oudste generaties zijn geen stukken overgeleverd. Van Floris Adrianus (vijfde generatie) en echtgenote is er slechts een akte van boedelscheiding uit 1816 aanwezig. Over zijn zoon Adriaan zijn twee stukken overgeleverd, waarvan een geschreven door de genealoog van de familie, Eylard (geboren 1872) uit 1910.

De archivalia van zijn kleinzoon Maurits Cornelis (geboren 1768), advocaat, dichter en schrijver, vullen zes pagina's in deze inventaris. Voor alle stukken van Gijsbert, in al zijn functies verzameld, zijn zelfs 22 pagina's nodig!

Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie

Eylard (1872-1915) is vermoedelijk na de dood van zijn vader in 1900 begonnen met het verzamelen van stukken over de familie en maakte per familielid een korte levensbeschrijving. Deze beschrijvingen zijn in de inventaris als eerste nummer van 'personalia' van de betreffende persoon opgenomen. De stukken zijn na Eylards dood terechtgekomen bij een schoonzoon.

Maurits Cornelis (geboren 1901), zoon van Eylards broer Jan (geboren 1866), stelde in de jaren 1955-1959 een geschiedenis van de familie samen merendeels gebaseerd op gedrukte bronnen. Deze werd in 1961 uitgegeven onder de titel Drie Eeuwen. Over enkele hoogtepunten uit het boek verschenen reportages in Televizier, met foto's van familieleden in historische costuums (zie inv. nr. 229). Een van die familieleden was zijn neef Beppo (1916 1994).

Johan Bernard (Beppo), die na de Tweede Wereldoorlog bij het Tropeninstituut werkte, heeft de familiepapieren van zijn vader Adriaan Floris (geboren 1870) en zijn ooms en tantes bestudeerd en hierover, na zijn pensionering, een familiegeschiedenis gepubliceerd (zie inv. nr. 393). Hij heeft ook de verblijfplaats van de oudste stukken kunnen traceren, bij genoemde schoonzoon van zijn oom Eylard, die ze in 1967 aan Beppo op het Tropeninstituut bracht. Een inventarislijstje hiervan berust onder nr. 800.

Alle door hem vergaarde stukken over de familie heeft hij in de jaren '80 overgebracht naar het Gemeentearchief.

Al in augustus 1970 heeft de afdeling Post- en Archiefzaken van de Gemeente Amsterdam 17 m archief, verpakt in dozen met het etiket 'Privéarchief burgemeester Van Hall', naar het Gemeentearchief overgebracht. Deze stukken betreffen Gijsbert van Hall's zakelijke functies van 1931 tot 1967. Gegevens over zijn burgemeestersperiode zijn ook te vinden in de archieven van Algemene Zaken, gemeentediensten, Particulier Secretariaat van de Burgemeester en Kabinet van de Burgemeester. Na zijn dood zijn ook zijn familiepapieren naar het archief gegaan.

Van de aanverwante families Nijhoff en Funke is ongeveer de helft geschonken in 1978 en 1993. De andere helft en de stukken van de familie Van Hall zijn hier in bewaring.

Bij de inventarisatie zijn de rubrieken per persoon geënt op de indeling zoals in het archief Boissevain is toegepast.

De rubrieken zijn:

-Persoonlijk leven (Brieven, Personalia, Pennevruchten, Financiën en eigendom)

-Maatschappelijk leven

-Ingekomen publicaties en verzamelde stukken

-Fotoalbums en foto's

-Overlijden en nalatenschap

Wanneer slechts een enkel stuk van een kind of kleinkind aanwezig is, is dat geplaatst bij de ouders resp. grootouders.

De totale omvang van het archief is 32 meter. Gedurende de inventarisatie verleende Elly Lievense zeer nuttige adviezen en aanwijzingen.

Archiefvormers

  De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
  • Boissevain, J. (Jan, 1836-1904) Brugmans, P.J.G. (Petronella Johanna Gerarda, 1838-1905) : 2.1
  • Funke, George Lodewijk Koning, Maria Christina de : 2.3
  • Hall, Adriaan Floris (1870-1959) Boissevain, P.J (Petronella Johanna, 1873-1970) : 1.22
  • Hall, Adriaan van (1761-1839) Teyler, Egbertina Rebecca (1758-1785) : 1.2
  • Hall, Adriaan van (1793-1851) Klinkhamer, Margaretha Catarina Adriana (1796-1843) : 1.5
  • Hall, Anne Maurits Cornelis van en Helena Suzanna van Schermbeek Schermbeek, Helena Suzanna van (1816-1844) : 1.8
  • Hall, Anne Maurits van : 1.14
  • Hall, Christiaan van Noorle van, en Johanna Petronella Bosch : 1.37
  • Hall, Cornelis Christiaan van en Petronella Adriana Romijn : 1.10
  • Hall, Dea Joanna van : 1.34
  • Hall, Debora van : 1.24
  • Hall, Eijlard van en Agatha Petronella Theodora Kalff : 1.18
  • Hall, Emmie Marlene van en Nicolaas John Habraken : 1.33
  • Hall, familie Van : 1.35, 1.36
  • Hall, Floris Adriaan van en Christina Catharina Jongeneel : 1.12.1, 1.12.3, 1.12.4, 154 (1860 - 2928), 155 (1869 - 1927), 156, 157 (1877 - 1910), 158 (1881 - 1908), 159 (1886 ca. - 1920), 160 (1890 - 1928), 161 (1897 - 1902), 162 (1899), 163 (1909 - 1910), 164, 165 (1911 - 1922), 166 (1914 - 1928), 167 (1920 - 1928), 168 (1924 - 1929), 169 (1927 - 1929), 170 (1928 - 1929), 171 (1903), 172 (1904)
  • Hall, Floris Adriaan van en Elizabeth Christina Maria van Panhuijs : 1.17
  • Hall, Floris Adriaan van en Geertruida Olga Heldring : 1.26
  • Hall, Floris Adriaan van, baron en Alida Paulina Bondt; en Henriette Marie Jeanette Schimmelpenninck van der Oye : 1.4
  • Hall, Floris Adrianus van en Anna van Noorle : 1
  • Hall, Frederik Christiaan van : 1.20
  • Hall, Frederik Christiaan van en Henriette Johanna Rüpe : 1.9
  • Hall, Gijsbert van en Emma Nijhoff : 1.32
  • Hall, Helena Suzanna van : 1.28
  • Hall, Helena Suzanna van en Gijsbert van Tienhoven : 1.16
  • Hall, Hermannus Christiaan van en Maria Anna van Schermbeek : 1.7
  • Hall, Hester van en Raimond Dufour : 1.30
  • Hall, Jacob van en Susanna Gerardina Vrolik; en Maria Theresia Marcella : 1.6
  • Hall, Jan van (1866-1940) Boissevain, H. (Hester, 1873-1969) : 1.15
  • Hall, Johan Bernard van en Johanna Catharina Justina Bierens de Haan; en Elisabeth Abramina van 't Hoff : 1.21
  • Hall, Johan Bernard van en Sientje Roosje van der Breggen; en Anna Catharina Cannegieter : 1.31
  • Hall, Johanna Justina van en Sjoerd Hendrik Vening Meinesz : 1.19
  • Hall, Margaretha Henrietta Cornelia van en Petrus Marinus Jongeneel : 1.11
  • Hall, Maria van en Frans van Oyen; en Bernard Wiardus Hopperus : 1.25
  • Hall, Maurits Cornelis van (1768-1858) Klinkhamer, Elisabeth Christina (1771-1802) Klinkhamer, Christina Maria (1779-1829) : 1.3
  • Hall, Maurits Cornelis van en Debora Cremer Eindhoven : 1.13, 209 (1897)
  • Hall, Petronella Gerarda Johanna van en Salomon Jean René de Monchy; en Jacques Dutilh : 1.23
  • Hall, Vera Catharina Josephina van : 1.29
  • Hall, Walraven van en Anna Mathilda den Tex : 1.27
  • Hall. Maurits van Heekeren, J.H.E. van : 80 (1849)
  • Nijhoff, Henriette Maria en Jacobus Funke : 2.2.2
  • Nijhoff, Louise en Kurt Wolff; en Willem Frederik Noordhoek Hegt : 2.2.7
  • Nijhoff, Maria en Hendrik Tobias Asser : 2.2.6
  • Nijhoff, Martinus en Emma Johanna Henrietta Cool : 2.2.1
  • Nijhoff, Paulus en Georgine Louise Funke : 2.2.4
  • Nijhoff, Wouter (1866-1947) Seijn, Johanna Alida : 2.2.3
  • Nijhoff, Wouter (1895-1977) Bunge, T.A. (Tuja Annie) : 2.2.5
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.