31100: Archief van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

31100

Periode:

1926 - 1987

Inleiding

Geschiedenis

Begin jaren twintig kwamen de gymnastiekleraren K.H. Van Schagen, C.P. Gunning en H.L.F.J. Deelen tot de oprichting van de 'Nederlandsche Vereeniging tot Inrichting van een Wetenschappelijk Centrum tot Lichamelijke Opvoeding'. Hieruit kwam in 1925 de Academie voor Lichamelijke Opvoeding voort. In 1927 vond pas de officiële opening plaats.

De oprichting van de academie moest gymnastiek in hoger aanzien stellen, want onderwijzers noch overheid hechtte enig belang aan het ‘recreatie-uurtje’ op scholen. In de beginjaren werd de Oostenrijkse School aangehangen: het rooster bevatte veel college- en praktijklessen en discipline stond in hoog aanzien. Er werd voornamelijk aan turnen gedaan, balsporten kwamen niet voor.

Na de Tweede Wereldoorlog werd gymnastiek meer gezien als ‘opvoeding van de gehele mens’. Eigenschappen als doorzettingsvermogen, concentratie en samenwerking werden belangrijker voor studenten aan de opleiding. Vanaf de zestiger jaren bepaalden de ideeën van docenten (en later vakgroepen) het inhoudelijk beleid. De didactiek was sterk op de praktijk gericht en er kwam meer aandacht voor de psyche van het kind en de sociale verhoudingen in de groep.

Midden jaren tachtig werd de ALO onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Na een reorganisatie werd de ALO samen met de opleidingen Sport, Management en Ondernemen (SM&O) en Voeding en Diëtetiek, onderdeel van de HvA-faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Huisvesting

De eerste vaste onderwijslocatie was in de Nicolaas Maesstraat. De ALO betrok dit aangepaste schoolgebouw in 1933. Vanaf de zestiger jaren van de twintigste eeuw groeide de opleiding enorm en er kwamen lesplaatsen en sportgelegenheden in alle hoeken van de stad. De studenten fietsten elke week vele kilometers tussen de Berlagebrug, de Mauritskade, het Olympisch Stadion, de Heiligeweg, de Prinses Irenestraat, de oude RAI, de Bosbaan en de Jordaan.

In 1968 verhuisde de ALO naar nieuwbouw op de Willinklaan. Groeiende studentenaantallen in de jaren negentig, plannen voor een opleiding sportmanagement en onvoldoende digitale infrastructuur dwongen in 2005 tot een verhuizing naar de huidige locatie aan de Dr. Meurerlaan. Archief

Naast enkele dossiers betreffende organisatie, personeel en huisvesting zijn voornamelijk financiële dossiers overgebracht.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.