30996: Collectie Ongekend Bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen in de stad

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30996

Periode:

2014 - 2016

Inleiding

Wie kent de verhalen van de mensen, die gevlucht zijn uit bijvoorbeeld Iran, Irak, Eritrea of voormalig Joegoslavië? We komen elkaar tegen op het werk, op buurtfeesten, of gewoon in de tram, op straat of bij de bakker. We knopen een praatje aan (als we de tijd nemen, want Amsterdammers hebben nogal eens haast ...) maar dan gaat het vrijwel nooit over hun achtergronden en levensgeschiedenissen. We wisselen wat beleefdheden uit. Op het werk raken we wat makkelijker in gesprek, maar ook dan is het vaak niet het goede moment en ontbreekt de tijd. Door het project Ongekend Bijzonder krijgen we nu alle gelegenheid om naar de geschiedenissen te luisteren van mensen, die hun eigen land ontvlucht zijn. In totaal 62 vluchtelingen vertellen in interviews over hun land van herkomst, hun vlucht, hun lotgevallen voor zij in Nederland aankomen en hoe ze in Amsterdam beland zijn. Ze vertellen over heimwee, hun familie, wat ze achtergelaten hebben maar ook wat ze gekregen hebben. Hoe manoeuvreer je tussen je dankbaarheid voor de gastvrijheid van het land waar je nu woont en de dagelijkse dingen, waaraan je maar niet kunt wennen? En die je ook liever niet overneemt, hoe graag je je ook aanpast? De genoemde haast, maar ook de agenda's en gek genoeg, de 'privé' ongastvrijheid? Door verder te kijken dan de verschillen en door te kijken naar wat je kunt bijdragen, is de algemene conclusie van de geïnterviewden. 'Door de stad blij te maken', zegt een van de geïnterviewden, een theatermaker. 'Ik ben voor de dood gevlucht, en de stad heeft mij ontvangen en beschermd. Ik moet op haar wangen een kusje geven. Ik moet iets moois doen, iets moois maken'.

Dit archief van de Collectie Ongekend Bijzonder bevat een groot aantal op video opgenomen interviews - met transcripties - van mensen, die de afgelopen veertig jaar naar Nederland gevlucht zijn en in Amsterdam wonen of werken. Deze nieuwe Nederlanders vertellen hun verhalen, overpeinzen hun lot en vertellen wat ze hier tegengekomen zijn. Het project heet voluit 'Ongekend Bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad' en is een initiatief van de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP). Het oral history project is landelijk van opzet: de in totaal 248 geïnterviewden komen uit Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Doelstelling van de BMP is om in de ervaringen en verhalen te focussen op het nieuw opgebouwde leven én op de bijdrage van de voormalige vluchtelingen aan de vier grote steden van ons land. In Amsterdam is gekozen voor vier groepen vluchtelingen: uit Iran, Irak/Koerdistan, Eritrea en voormalig Joegoslavië.

De transcripties van de interviews zijn geanonimiseerd opgenomen in de Archiefbank. De opnames van de interviews zijn, voor zover openbaar en na registratie, in te zien op de website van DANS (Digital Archivering and Networking Services) van de KNAW/NWO.

Archiefvormer

Ongekend Bijzonder
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.