30931: Collectie Bureau Monumentenzorg: negatiefvellen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30931

Periode:

1900 - 1995

Inleiding

De negatievencollectie van Bureau Monumentenzorg bevat foto's van rijks- en gemeentelijke monumenten in de Amsterdamse binnenstad en daarbuiten. Ook bevat het foto’s van monumenten zonder deze status, evenals foto’s van de openbare ruimte, bruggen, bouwbeeldhouwkunst, pleinen, parken enz.

De negatieven zijn gescand, nader toegankelijk gemaakt via het online platform VeleHanden en te raadplegen via de Beeldbank van het Stadsarchief. Het betreft 5049 negatiefvellen (5 strekkende meter / ca. 78.000 negatieven).

Archiefvormer

Bureau Monumentenzorg (BMZ; 1953-2002)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.