30819: Archief van A.H. Gerhardhuis

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30819

Periode:

1951 - 2000

Inleiding

Het A.H. Gerhardhuis is het eerste tehuis dat werd opgericht op humanistische grondslag, in 1959. Het begon zijn bestaan als 'pension voor buitenkerkelijke bejaarden'. In 2012 heeft het Gerhardhuis de deuren gesloten.

Dit archief met een lengte van 5 meter bevat notulen van de bestuurvergaderingen, jaarverslagen, foto's, krantenknipsels, bouwtekeningen en financiële stukken

Archiefvormer

A.H. Gerhardhuis
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.