30551: Collectie A.C. Willink

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30551

Periode:

1926 - 1960 (c)

Inleiding

De kunstschilder Albert Carel ('Carel') Willink (1900-1983) maakte werk in de sfeer van wat hij zelf noemde: het imaginair realisme, met de zo kenmerkende en vervreemdende lichtvallen en schaduwen, leegte en diepte. Ook fotografeerde hij bijvoorbeeld wolkenluchten en gevels als studieobjecten voor zijn schilderijen.

In dit archief van ca. 0,2 meter zijn 31 afdrukken te vinden, gemaakt van de oorspronkelijke negatieven door Ton van Rijn, fotograaf van het Stadsarchief. Toegevoegd aan deze collectie zijn een portret van Frits Grewel, een vriend van de kunstenaar, en de veel later vervaardigde portretten van diens kinderen Annemarie en Frits Grewel; deze tekeningen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Annemarie Grewel. Uit een andere particuliere collectie afkomstig zijn enkele tekeningen van de Lemmerboot die Carel Willink maakte als illustratie bij verhalen van Jef Last in De Groene Amsterdammer in 1932. Voor tekenaar en schrijver beiden was dit in de eerste plaats bedoeld als aardige bijverdienste.

Archiefvormer

Willink, A.C. (Albert Carel, 1900-1983) Grewel, Frits
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.