30545: Archief van Schout en Gerecht, Municipaliteit en Gemeentebestuur van Diemen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30545

Periode:

1584 - 1812

Inleiding

LET OP: dit archief bevindt zich niet in het Stadsarchief Amsterdam. Dit archief bevindt zich bij de gemeente Diemen. Voor het adres en openingstijden zie: www.Diemen.nl

Inleiding

In 1870 stelde H.F. Puls, in opdracht van de burgemeester van Diemen, de Beredeneerde catalogus der stukken van 't archief der Gemeente Diemen samen. Twee jaar deed hij over het ordenen en beschrijven van de, zoals hij in zijn inleiding meldde, duizenden losse stukken. Puls raakte bij dit werk steeds meer overtuigd van de noodzaak: "Omdat de tegenwoordige toestand gesproten uit vroegere toestanden, uit de officieele getuigenissen toegelicht, tot volledige klaarheid komt." (1) In zijn inleiding wees Puls een aantal oorzaken aan van de fragmentarische staat waarin het archief zich bevond. Het archief ging grotendeels verloren door de brand in 1652; een aantal decennia later ontsnapte het archief wederom niet aan het vuur. In de franse tijd werd een groot aantal stukken opgeborgen in een afgesloten kist en een kas (?) binnen het Rechthuis van Diemen door de assessor W. Nagel. Na zijn dood, zo vertelt Puls, werden de stukken weer teruggevonden aangetast door vocht en ongedierte.

Puls maakte in zijn Catalogus een scheiding tussen losse stukken en boeken. De losse stukken ordende hij chronologisch naar onderwerp. Op de achterkant van de stukken bracht hij plakkertjes aan waarop hij de catalogusnummers aantekende. Het archief dat Puls van een catalogus voorzag, was veel omvangrijker dan bij de huidige inventarisatie wordt beschreven. Begin jaren 30 zijn stukken betreffende de rechtspraak, de weeskamer en het bevolkingsregister aan het Rijksarchief in Noord-Holland overgedragen. De gedachtengang achter deze stap was dat de rechtsopvolgers van schout en schepenen en de weeskamer na 1811 rijksorganen waren. De zorg voor deze archieven moest dus overgaan naar de Rijksarchieven. Belangrijke archiefbescheiden voor de bestudering van de geschiedenis van Diemen, zoals schepenen- en baljuwsrollen, testamenten en dergelijke, staan beschreven in Inventaris der oud-rechterlijk en weeskamer-archieven uit 1932.(2)

Na de overdracht van de gerechtelijke stukken aan het Rijksarchief Noord-Holland werden de overgebleven stukken opnieuw beschreven en, als men een verband tussen de stukken vermoedde, werden die stukken bij elkaar gevoegd. De stukken werden in pakpapier ingepakt en voorzien van opschriften. De onderverdeling in onderwerpen waarnaar Puls de stukken had ingedeeld, werd grotendeels gehandhaafd. Bij de huidige inventarisatie is gebleken dat men de stukken enigszins slordig had beschreven. Het opschrift op de pakketjes bleek vaak alleen het eerste stuk te beschrijven; de overige stukken werden op niet meer te reconstrueren reden, onbeschreven toegevoegd. De stukken zijn nu allemaal beschreven en herordend. Zoveel mogelijk is getracht het onderlinge verband van de stukken te herstellen. Behalve een verdeling in stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, is het archief ingedeeld naar organisme, personeel en naar de taken die het bestuur uitoefende.

Uit het archief is niets vernietigd. Het archief heeft een omvang van 8.6 meter.

Noten

  1. H.F. Puls, Beredeneerde catalogus der stukken van 't archief der Gemeente Diemen, Diemen 1870.
  2. B.M. de Jonge van Ellemeet, Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamer-archieven, 's Gravenhage, 1932, p. 52-54

Index op bedrijfsnamen

Staten van in Diemen aanwezige fabrieken en gilden, 1811, 128

Wol- en katoenwasserij, 204

Herberg `De Rijger' met kolfbaan, 207

Herberg `De vergulde Wagen', 368

Herberg in de hoek van Immetjeshorn, 369

Uitspanning `Huis Zeeburg', 371

Overdekte kolfbaan en biljart , 373

Smidse, 367

Smidse, 513

Kruidenierswinkel Diemerbrug, 370

Timmerwerkplaats, 372

Timmerwerkplaats, 513

Bakkerij bewesten het Diemerbruggetje, 490

Bakkerij aan de Diemerbrug, 501

Index op persoonsnamen

Als dat in de beschrijving wordt vermeld, ook opgenomen: voornamen, naam echtgenoot en beroep.

Aalderse, Harmanus, 90

Aarnouts, Cornelia, weduwe van Willem Mastenbroek, 309

Aker, Pieter, 500

Aker, Claas, koster en schoolmeester en boekhouder van de gereformeerde kerk, 311, 313

Almenum, fam. 213

Aman, G.H. doodgraver joodse begraafplaats, 222

Bardso, Jan, gaarder verpondingen, 149

Beeldsnijder, Johannes, schout en secretaris, 86, 87, 334

Beets, Adriana, 278

Bellart, Jan, 406

Berg, Klaas van den, 501

Bingvoort, A., 266

Boer, Pieter de, 292

Boer, Cornelis de, herbergier, 207

Boot, Barent, 203

Bosch, Jacobus, 337

Bosch, predikant, 302

Bosdam, Dirk, 217

Bovenkerk, H., weduwe, 518

Brakvelt, Tames, 484

Breenen, D. van, 527

Bremer, Grietje, vroedvrouw, 227, 228

Broek, Phillipus van den, gaarder verpondingen, 149

Broek, Catharina van den, 320

Brons, Jan, bakker, 490

Bronsman, Anthonij, smid, 367

Bruijn, Willem de, 516

Bruijn, Pieternelletje de, herbergier en weduwe van Evert van de Pauw, 368

Bruinen, Marten, 449

Burghout, Hendrik, Assuerus, 403

Burghout, Jacoba Helena, 403

Buuren, Samuel van, schepen, 204

Celles, de, graaf, 219

Cornelisz, Jacob, varkensschouwer, 379

Cornelisz, Neeltje, 478

Crijts, Arents, 389

Diepgrond, Cornelis, 511

Dijk, Mageltie van, 406

Dijk, J. van, 137

Dijk, Arent van, schout van de Diemermeer, 353

Dirksz, Sijbrant, 201

Dobber, Klaas, 201

Draaier, Roelof, Schepen, 204

Dulong, bezitter van wol en kattoenwasserij bij buitenplaats Vierhuizen, 204

Dussen, Jacob van der, 484

Elberts, Martijntje, weduwe van Jurriaan Westerleijden, 289

Elias, Pieter, baljuw en dijkgraaf van Amstelland, 225

Emonet, J.L., gerechtsbode, 434

Empel, Gerrit van, nachtwaker, 216

Essen, Harmen van, 138

Essen, Harmanus van, 211, 499

Essen, Elizabeth van, 186

Essen, Bernardus Hendricus van, 325, 499

Eyberts, Joost, 231

Fikke, Hendrik, 371

Franken, Meijndert, 390

Frantzen, Barent, 398

Garderen, Symon van, diaken, 301

Garst, Neeltje Dirkje, 494

Gebbe, Harmanus, 499

Geervlied, Abraham, gerechtsbode, 434, 488

Genietz, Magtilda, 306

Gerritsz, Claes, 67

Gijsbertsz, Elbert, 201

Groen, Gijsbert, 205, 508

Groin, J.G. van, advocaat in Amsterdam, 81

Guillod, Bernardus, 202

Hagedoorn, Hendrik, 404

Haren Carspel, Jacob, baljuw van Amstelland, 73

Haselon, Johannes, gaarder van verpondingen, 101, 149

Heek, Frans, 217

Heijning, Cornelis, 400

Hensius, Jacob, 148

Herp, Antje, weduwe van Koen Klaase, 254

Hoek, Antje van, vroedvrouw, 230

Hoogburen, Manasse, schout en secretaris van Diemen, 84, 204, 326, 460, 481

Hooij, Jacob, 496

Houweminge, L.V., 510

Houweningen, G.A. van, 335

Houwinge, van, 512

Houwingen, Jan van, 413

Huijbert, Ds, 350

Hulshoff, vroedvrouw, 231

Huygens, Hendrik, 316

Iges, Rijntje, 487

Janse Han, Trijntje, 205

Jansse, Trijntje, 292

Jansz, Harmen, 448

Jansz, Trijn, 448

Jon, Wellem de, 275

Jong, Maretje de, vrouw van Pieter Aker, 500

Kant, Tobias, 212

Kassing, Hendrik, 304

Keeman, Kornelis Willemsz, 477

Keer, G., predikant gereformeerde kerk, 300

Keer, G., 350

Kintrop, Jan, herbergier, 254, 369, 491, 493, 497

Kintsius, Henderik, 382

Klaase, Koen, 254

Klaun, (Klauw) Maria van der, vrouw van Jan Kintrop, 254, 493, 497

Kleef, Wessel van, 351

Kloosterman, Margaretha, weduwe van Klaas van den Berg, 501

Koekenbier, Cornelis, zoon van Jan Koekenbier, 492

Koekenbier, Anna, vrouw van Arie Kuyper, 492

Koekenbier, Jan, 492

Koster, Pieter, 139

Krijs, (Crijts) Arent, 148

Kroon, Tijmen, 496

Kruijf, Aagje Dirksz, 485

Kuyper, Arie, 492

Laan, Dirk van der, 520

Lentelink, Lukas, 345

Linde, Barthel van der , timmerman, 191, 372

Linden, Bran der, 532

Louwe, Marretje, vrouw van Andries Tijssen, 519

Lublink, Nicolaas, 320, 436

Luijken, Hendrik, 292

Machenius, Pieter, schepen, 86

Mastenbroek, Willem, 309, 383, 482

Matthijs, Pieter, 90

Meer, Jacob van der, 507

Meijerse, Hermanus, 208, 496

Melchers, Steven, 209

Mentink, Willem, poldermeester, 76

Meulen, D. van den, 509

Meulen, P. van der, 415

Middelman, Jan, 390

Middelman, Jacob, gaarder verpondingen, 149, 390

Muiden, Nicolaas, gaarder verpondingen, 149

Nagel, Willem, 521

Neck, Dirk van, 480

Nieugaart, Maria, weduwe van Albert Schuijt, 101

Nolthenius, J., secretaris en penningmeester van de Diemerdammersluis, 84

Nolthenius, A., 188

Noorden, Joost Jorisse van, 390

Noorden, Mathijs, 86

Noorden, Claas Tijse van, timmerman, 372, 406

Otterzon, Christina, 90

Oudshoorn, Marten, 449

Palmen, Jacomina, 505

Paulusz, Paulus, 163

Pauw, Evert van de, herbergier, 368

Pietersz, Teunis, 390

Plomp, Jannetje, vrouw van Harmanus Meijerse, 496

Prinsen, Jan, 140

Ree, Dirk van, 203

Rendorp, J, burgemeester van Amsterdam, 413

Rijnevelt, Jacob, 504

Rijsevelt, Bouwe, 479

Roever, Isaac de, 220

Roodeling, Gerrit, 90

Roodenburg, A., boekhouder van het protestants armenbestuur en de kerkeraad, 314

Scheltes Boekhout, Bartel, 406

Schermer, Jan, 349

Schippers, Arij, 442, 517

Schorrenberg, Paulus, 164

Schouten, Gijzbert Jansz, 272

Schreuder, Roelof, 326

Schuijt, Albert, 101

Schut, Fredick, 316

Selemijer, Frederik, 292

Simons, H., 526

Sloos, Johannes, onderwijzer, 365

Sloterdijk, weduwe van een dijkgraaf, 428

Sluijs, Aafje van der, weduwe van Jacob Middelman, 149, 199

Smit, Gerrit, 326, 329

Smit, Jan Frederick, 528

Sonnemans, Jacob, officier van Diemen, 479

Spaan, Hendrina, 493

Spaan, Johanna, 493

Sterkenburg, Barbara, weduwe van Jan Frederick Smit, 528

Straten, Pieter van der, 448

Struijk van Bergen, J., 127, 128, 129, 130, 338, 532, 533

Ter Meij, Gozen, 487

Tijssen, Andries, 519

Torman, dames, 254

Trijn met de borsten, 449

Turnhout, Maria Anna, kruidenierster, 370

Turnhout, Roelof, 491, 206

Uijlenbroek, Daniel, secretaris, 479

Veerman, A.W., 141

Ven, G. van der, dijkgraaf, 422

Verbeek, Petronella, 231

Versteeg, Dirk, deurwaarder en opsluiter van stoelen en banken van de gereformeerde kerk, 297

Visser, Jacob, gaarder verpondingen, 101, 149

Visser, Aagje, 90

Voordewind, Grietje, weduwe van Cornelis de Boer, 207

Voordewint, Jan, 486, 495

Vos, Pieter de, koopman in Amsterdam, 477

Wakker, Tuijje, 275

Walkot, Theodorus, 524

Walraven, Maurits, landmeter, 70

Wels, Catharina, weduwe van Roelof Turnhout, 491

Westerlijden, Jurriaan, 289

Wethlij, A.I., 142

Wielen, Gerrit van der, 388

Wielen, Servaes van der, 388

Wielen, Gerard van der, 194

Wieringen, G. van, koster, 356

Wierman, J., 266

Wietenburg, G., 514

Wigman, Catharina, 90

Wijngaarden, Francois, 86

Winter, Jan, stadsbode van Amsterdam, 102

Wolffrink, Dirk, 481

Zijtveld, Gerrit van, 143

Zijtveldt, H. van, 144

Zijtveldt, J. van, 145

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.