30304: Archief van AMVJ Sport

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30304

Periode:

1982 - 1993

Inleiding

Op 17 november 1909 werd de Amsterdamse Jongemannenvereniging (AJMV) opgericht. In het eerste nummer van het verenigingsblad De Jonge Man staan de doelstellingen opgesomd. "Zij beoogt het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van de jonge mannen in Amsterdam onder alle klassen des volks... Zij stelt een krachtige zedelijke organisatie tegenover de machtige verleiding, waar zoo menig jong man in een groote stad bloot staat (... ).

De AMVJ introduceerde voor jongeren in Amsterdam in de jaren 20 en 30 en daarna voortdurend nieuwe vormen van sociaal-culturele en sportactiviteiten. Voor een deel werden deze activiteiten langzamerhand ondergebracht bij min of meer zelfstandige afdelingsbesturen. Dit gebeurde onder meer bij de sportclubs met een uitgebreid ledenbestand en met zekere mate van continuiteit in de activiteiten.

Na de Tweede Wereldoorlog wijzigde de naam van de organisatie: de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen werd de Algemene Vereniging voor Jongeren afdeling Amsterdam. In 1980 werd de AMVJ Amsterdam gereorganiseerd. In plaats van de Vereniging werden op 13 november 1981 een aantal nauw met elkaar verbonden stichingen opgericht met zelfstandige besturen, te weten: AMJV Sport, Federatieve Vereniging van AMVJ-sportclubs, Stichting AMVJ-Buitensportcentrum met het centrum in Amstelveen, Stichting AMVJ-Vermogensbeheer, Stichting Sociaal Culturele Aktiviteiten in AMVJ-verband en Stichting AMVJ Voorzieningenfonds AMVJ.

Dit archief van AMJV Sport van één meter beslaat de periode 1988-1998 en is een aanvulling op het al aanwezige archief van de AMJV (toegangsnr. 796)

Archiefvormer

AMJV Sport
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.