30302: Archief van B'nai B'rith

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30302

Periode:

1925 - 2004

Inleiding

B'nai B'rith betekent 'Zonen van het verbond' en is een Joodse organisatie, vergelijkbaar met de Rotary of de Lions. B'nai B'rith werd in 1843 opgericht in New York door Henry Jones en elf andere Joden, afkomstig uit Oost-Europa. Zij wilden nieuwe emigranten helpen met onder meer huisvesting. Wereldwijd heeft de organisatie nu ca. 500.000 leden. Zij is onder meer actief in het steunen van goede doelen, ze verstrekt beurzen voor wetenschappelijk en ander onderwijs en steunt Israel op allerlei manieren. In Nederland zijn twee loges, één in Den Haag en één in Amsterdam.

Inmiddels heeft B’nai B’rith circa 500.000 leden in de hele wereld, verdeeld over 75 zogeheten loges, waarvan de meeste in Europa. Er is een overkoepelend Europees orgaan, District 19 van B’nai B’rith International, ook wel B’nai B’rith Europa genoemd, met vertegenwoordigingen in meer dan 51 landen. Er worden lezingen, bridgedrives-voor-het-goede-joodse-doel, concerten, uitstapjes en filmvertoningen georganiseerd. Aangezien de loges hun leden niet louter gezelligheid willen bieden, houden zij ook informatieve en educatieve bijeenkomsten.

In 1923 werd de eerste Nederlandse loge opgericht, de loge Hollandia, te Den Haag. In 1926 zag in Amsterdam loge Hilleel (ook wel Hillel gespeld) het licht, van orthodoxe signatuur. Omdat niet iedereen het eens was met haar strenge toelatingseisen, werd in 1969 de liberale loge Chaim Weizman opgericht. De loges waren in het begin alleen toegankelijk voor mannen. Dit leidde in begin jaren 70 tot de oprichting van de loge Vera Weizman, alleen voor vrouwen. Aangezien deze met de loge Chaim Weizman het bestuur deelde en ook de statuten dezelfde waren, gingen kort daarna de twee loges samen verder als loge Chaim en Vera Weizman. In 1986 kwam de loge Sir Moses Montefiore erbij, in het Oosten des lands. Nog weer later werd er een jeugdloge opgericht, loge Tachlit (tegenwoordig Taglit gespeld). De enige voorwaarde om in Nederland lid te kunnen worden van een loge is geaccepteerd worden door een joods kerkgenootschap. Halachisch joods zijn [i.e. een joodse moeder hebben] is geen vereiste. De Nederlandse loges werken samen in de stichting B’nai B’rith Nederland. De loge Weizman is in 2002 opgehouden te bestaan, na enige pogingen nieuw leven in de vergrijsde loge te blazen (zie inv.nr. 56). Op dit moment zijn in Nederland nog slechts twee B’nai B’rithloges actief, te weten de loge Hilleel en de jeugdloge Taglit.

Geschiedenis van het archief

Aangezien het ongeordende archief in 2007 door de secretaris van loge Weizman, de heer L. Schloss, bij het Stadsarchief is ingebracht, is deze loge verreweg het meest vertegenwoordigd in de onderhavige inventaris.Veel correspondentie is behalve met een naam ondertekend met ‘In W., B. en E.’ Dit staat voor: In welwillendheid, broederliefde en eendracht. Tegenwoordig wordt dit niet meer gedaan. Loge Weizman is in 1974 betrokken geweest bij de oprichting van het Centrum Inlichtingen en Documentatie over Israël (CIDI). Dit is een organisatie die zich onder andere bezighoudt met de strijd tegen het antisemitisme

Het archief heeft een omvang van ca. 2 meter en bevat onder meer notulen, correspondentie en foto's vanaf de oprichting rond 1975 tot aan 2002.

Archiefvormer

B'nai B'rith
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.