30070: Archief van de Amsterdamse Seniorenraad

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30070

Periode:

2000 - 2005

Inleiding

De archiefvormer

Naar aanleiding van het raadsbesluit tot instelling van een Seniorenraad in Amsterdam (19 december 1979) werd op 21 januari 1980 de installatievergadering van de Raad gehouden.

De Seniorenraad adviseerde het bestuur op tal van beleidsterreinen die het ouderenbeleid van de gemeente raken.

Deze aanvulling beslaat de laatste vijf jaar van het bestaan van de raad, die in de periode 2001-2005 al het mogelijke heeft gedaan om dat bestaan tegenover het bestuur te rechtvaardigen. Uiteindelijk werd de raad begin 2006 toch opgeheven, niet nadat echter de raad in de gelegenheid was gesteld een voorstel te doen tot de inrichting van een breder adviescollege, waarin ook de belangen van de Amsterdamse senioren vertegenwoordigd zouden zijn.

De inspanningen die leden van de raad zich getroostten voor aanvankelijk het behoud van de Seniorenraad en later het behoud van de advisering op het gebied van het ouderenbeleid, laten zich aflezen aan veel van de bescheiden die zich in deze archiefaanvulling bevinden.

Oorspronkelijke archiefstructuur

Dit laatste archiefdeel was geordend op diverse onderwerpen en thema's, apart geborgen in ordners en archiefmappen.

Bewerking ten behoeve van de overbrenging

Het archief is omgewerkt tot een archief met dezelfde geëigende archiefstructuur die ook het oudere archiefdeel heeft.

Alle bescheiden werden ontdaan van plastic en metalen onderdelen en geborgen in zuurvrije omslagen en dozen.

Selectie

Binnen dit archiefdeel werd een selectie voor vernietiging gemaakt op basis van de 'Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996'. De vernietigingslijst is opgenomen in dit archiefdeel (onder nummer 17 van de inventarislijst).

Omvang van het archief

Dit archiefdeel telt 37 dossiers waaronder 2 videofilms, geborgen in zuurvrije dozen (in totaal ca 1,1 m¹).

Aanwijzing voor de gebruiker

Dit archief is ontsloten door middel van een archiefinventaris, en daardoor eenvoudig te raadplegen.

Archiefvormer

Amsterdamse Seniorenraad
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.