30053: Archief van de Amsterdamsche Amateur Fotografen Vereeniging

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30053

Periode:

1925 - 2000

Inleiding

In 1887 richtte een klein groepje Amsterdamse notabelen de Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging op. Op de maandelijkse clubavonden werden nieuwe technieken gedemonstreerd en besproken. De club kreeg landelijke bekendheid: van heinde en verre kwam men naar de bijeenkomsten. De gestage groei duurde tot ca. 1980; daarna nam het aantal clubs af. Toch bleef de NAFV toonaangevend.

De Amsterdamse variant ging van start in 1923. Toen richtte een klein groepje foto-enthousiasten onder het personeel van het gemeentelijk Telefoonbedrijf de Amsterdamsche Amateur Fotografen Vereniging op. Al in 1929 schreef het bestuur een nationale fotowedstrijd uit, met als onderwerp: het dierenleven in Artis. De wedstrijd werd een succes; de inzendingen kregen een plaatsje op de eerste tentoonstelling van de vereniging. En dit was het begin van een jaarlijkse traditie: de Kerstsalons.

Beide verenigingen zijn nu gefuseerd tot de Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging Amsterdam.

Het archief beslaat 1 meter en bevat een plakboek, zeven dozen materiaal en een ordner. In het archief zijn onder meer notulen te vinden, club- en programmablaadjes, foto's, diploma's en aankondigingen van tentoonstellingen.

Archiefvormer

Amsterdamsche Amateur Fotografen Vereeniging (1923-; in ? opgegaan in de Nederlandse Amateur Fotgrafen Vereniging Nederland)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.