20002: Archief van Stichting Multiculturele Televisie Nederland, met rechtsvoorganger Migranten Televisie Nederland: video's

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

20002

Periode:

1984 - 2012

Inleiding

De archiefvormer

Migranten Televisie Amsterdam (MTV) is in 1984 opgericht met het doel televisieprogramma’s te maken voor en door Amsterdammers van Antilliaanse, Zuid-Amerikaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst en migranten te informeren over de Nederlandse samenleving. Aanvankelijk werd er per doelgroep één uitzending van een uur per maand gemaakt. MTV was gevestigd op het adres Weteringschans 84c en had een opnamestudio aan het Rembrandtplein 17-II (Mediacentrum De Kroon). In 2009 verhuisde de organisatie naar de George Westinghousestraat 2.

In 2001 vond een reorganisatie plaats waarbij de organisatie werd gesplitst in een Stichting Centrale Programma Organisatie (CPO) en een Stichting Multiculturele Televisie Nederland (MTNL). Het doel van de Stichting CPO was: het ontwikkelen van lokale en regionale televisieprogramma’s voor migrantengroepen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de arbeidsdeelname van migranten-programmamakers te bevorderen. De uitvoering van deze doelstelling werd in handen gegeven van Stichting MTNL, die de productie van de programma’s voor zijn rekening nam. Vanaf september 2005 werd de doelgroepen programmering losgelaten en vervangen door een thematische programmering. Er werden grootstedelijke programma’s gemaakt die in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) werden uitgezonden. Daarnaast werden lokale en regionale programma’s voor de afzonderlijke steden gemaakt. Vanaf het najaar 2003 is MTNL overgegaan op de digitale productie van uitzendingen; eerst op DVCam banden en vanaf oktober 2009 als MXF bestanden.

MTNL is per 31 december 2012 geliquideerd als gevolg van een bezuinigingsmaatregel van de overheid. Het videoarchief beslaat de periode 1984-2012.

Archiefbewerking

Het videoarchief is in drie gedeelten overgedragen aan het Stadsarchief: in 1996, 2009 en in 2013. Het bestaat uit videobanden met uitzendingen, montages (zonder ondertitels en logo’s), historisch (ruw) materiaal en videobestanden. Het Stadsarchief heeft hiervan alleen de uitzendbanden en –bestanden die betrekking hebben op Amsterdamse uitzendingen voor blijvende bewaring aangemerkt. Het grootstedelijke materiaal dat vanaf 2005 is geproduceerd wordt ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) in Hilversum. Het betreft de programma’s: GSM (= Groot Stedelijk Materiaal), Bruja, In de Mix en Hotspot. Ook het programma Z.O.Z. dat in samenwerking met de VPRO is gemaakt, is overgedragen aan NIBG. Daarnaast is het programma Flevoland Full Color overgebracht naar het Nieuw Land Erfgoed Centrum in Lelystad.

Rond ca. 2008 zijn de eerste 373 videobanden uit de periode 1984 tot september 1992 veiliggesteld op digital betacam banden. Bij de liquidatie is besloten om de uitzendbanden duurzaam veilig te stellen door deze te digitaliseren en op te slaan als MXF files, ook de banden die al eerder op digital betacam waren overgezet. De uitvoering hiervan vond plaats in 2014-2015 en het toegankelijk maken van de informatie gebeurde in 2015-2016. Herhalingen en programma’s/uitzendingen die niet door MTV/MTNL geproduceerd zijn, zijn niet gedigitaliseerd. De MXF bestanden zijn opgeslagen bij het NIBG. Van de MXF bestanden zijn MP4 afgeleiden gemaakt. Deze worden bewaard door het Stadsarchief en zijn daar op afspraak raadpleegbaar.

Het administratieve archief is in 2016 overgebracht naar het Stadsarchief.

Archiefvormer

De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
Migranten Televisie Amsterdam : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.