1615: Collectie Oebele Boersma

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1615

Periode:

20ste eeuw

Inleiding

De vormer

Oebele Boersma (1898 - 1983) was belastingconsulent en boekhouder bij de N.V. Aannemersbedrijf v/h T. den Breejen van den Bout.

Het archief

De ongeveer tachtig foto's en 45 negatieven betreffen voor een groot deel de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. (N.D.M.), met name de bouw van Dok III in de jaren 1921-1923. Verder zijn er kleinere series over de firma Breejen van der Bout zelf en andere door deze aannemer uitgevoerde infrastructurele werken, zoals de aanleg van het Amsterdamse Bos, zandopspuiting voor de bouw van de Indische Buurt en werkzaamheden voor het rechttrekken van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis. Ten slotte zijn er opnamen waarvan het verband met de firma T. den Breejen van den Bout niet direct duidelijk is, zoals een serie van de Juwelier en zilverfabriek Bonebakker en Zoon N.V. De maker van de foto's is onbekend.

Archiefvormer

Boersma, Oebele (1898-1983)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.