1512: Archief van het Amsterdamsch Conservatorium

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1512

Periode:

1939 - 1976

Inleiding

Archief van het Amsterdamsch Conservatorium

Het betreft een klein fragmentarisch archief dat overgebracht is door de Muziekschool Amsterdam in 2002 en door een particulier in 2006.

Toch geeft het geringe materiaal waaronder de programma’s uit de Tweede Wereldoorlog en stukken rondom de fusie een interessant inkijkje.

Het betreft in totaal 25 cm archief.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.