1483: Archief van Architectenbureau G. Husslage en rechtsvoorganger

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1483

Periode:

1931 - 1995

Inleiding

De archiefvormer

Ger Husslage (1923-1998) behaalde in 1943 het diploma MTS afd. bouwkunde in Amsterdam en in 1944 de diploma's betonconstructeur en staalconstructeur aan het eveneens in de hoofdstad gevestigde Hoger Technisch Instituut (HTI). In 1946 verkreeg hij de nijverheidsactie NIII (bouwkunde) in Den Haag, in 1951 en 1953 volgden de diploma's VBO en HBO aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Hij werkte van 1946 tot 1948 bij het bureau van ir. B. Bijvoet en prof. G.H. Holt en dat van G.W. Tuynman te Amsterdam, van 1948-1950 bij H.C.P. Nuyten in Den Haag. In 1950 volgde samenwerking met N.H. Andriessen te Haarlem; in hetzelfde jaar associeerde hij zich met het architectenbureau Z.D.J.W. Gulden en I. Blomhert te Amsterdam. Dit bureau, de opvolger van het bekende bureau van Gulden en Geldmaker uit de periode van de Amsterdamse School, kreeg na de Tweede Wereldoorlog een rol in de Wederopbouw, in het bijzonder bij het ontwerpen van woningcomplexen. Naast zijn architectenpraktijk was Husslage ook vanaf 1978 docent bouwkunde aan het in 1939 opgerichte HTI te Amsterdam. Directeur van dat instituut was R. Jellema, auteur van een bekend en nog steeds gangbaar Leerboek ten dienste van het Hoger Technisch Onderwijs. In de periode 1952-1997 trad Husslage op als zelfstandig architect. In deze periode was hij verantwoordelijk voor ca. 200 projecten in de woningbouwsfeer. Een groot aantal van deze projecten zijn te situeren in Amsterdam en omgeving, in het bijzonder in Noord-Holland

In Amsterdam is zijn grootste activiteit geconcentreerd in Osdorp, waar hij het winkelcentrum aan het Osdorpplein ontwierp, en in Slotermeer, waar hij een complex met winkels en portiekwoningen in drielagenbouw ontwierp (1968) voor de woningbouwvereniging 'Zomers Buiten' aan de Bierens de Haanstraat en een complex winkel-woonhuizen aan de Slotermeerlaan (1955-1956).

- Het door hem ontworpen Arie Kepplerhuis, Waalstraat 184, uit 1956-1959, is als appartementencomplex van cultuurhistorisch en typologisch belang als woonflat voor werkende echtparen zonder kinderen. Het complex bestaat uit een hoogbouw van acht woonlagen met 75 woningen en een laagbouwvleugel met twee winkels en een vergaderruimte. De opdrachtgever was de woningbouwvereniging 'Zomers Buiten'.

- Laagbouwwoningen en autoboxen aan de Lobo Braakensiekstraat in Slotervaart. Het betreft een complex met twaalf laagbouwwoningen en zes autoboxen, een type dat door Husslage als standaard-ontwerp werd beschouwd en ook buiten Amsterdam is gebouwd. Het concept past in de z.g. gestandaardiseerde woningbouw tijdens de periode van de Wederopbouw.

- Studie-ontwerpen voor goedkope woningen. Voor Husslage was het onderwerp van de goedkope en gestandaardiseerde woning een belangrijk thema in de Wederopbouwperiode. - Project Overtoomseveld, ontwerp voor winkels en galerijwoningen. In Overtoomseveld kreeg Husslage een grote opdracht voor de bebouwing van het August Allebéplein met winkels, woningen en de bioscoop 'Cinema West' (1961). Hij bleef betrokken bij het wel en wee van de enige en inmiddels afgebroken bioscoop van de Westelijke Tuinsteden en maakte later een uitbreidingsplan. Dit project werd gerealiseerd door de actieve bouwondernemer L.J. Borst, voor wie Husslage verschillende ontwerpen heeft gemaakt.

- De grootste opdracht in Amsterdam: het ontwerp voor het winkelcentrum van Osdorp aan het Osdorpplein in opdracht van L.J. Borst en Van der Meiden. Het ontwerp omvat winkels met etagewoningen. De winkels werden gebouwd voor Hema, De Gruyter, Vroom&Dreesmann, later Albert Heyn. Tot de opdracht behoorden ook een bioscoop, die niet tot uitvoering kwam, een café-restaurant, later ook een bankkantoor.

Het archiefbestand

Het archief Husslage is in 2001 door de familie in volledig eigendom aan het Stadsarchief geschonken en bestond uit een textueel archief en een bestand van 25.000 tekeningen. Het oeuvre van Husslage strekte zich uit over heel Nederland. Het acquisitieprofiel van het SAA: 'het verwerven, bewaren, ontsluiten en presenteren van de vastgelegde kennis omtrent de historische identiteit van Amsterdam' was bepalend voor het besluit tot integrale aanvaarding van het archief in 2001. Echter, de geschatte kosten van behoud in 2007 waren aanleiding voor een kritische analyse van de in 2001 gemaakte keuze. Gekozen is voor behoud van een keuze van het Amsterdamse oeuvre, bestaande uit ca. 1000 tekeningen na selectie en schoning van het oorspronkelijke bestand van 25.000 tekeningen. Op deze wijze ontstond een representatieve selectie van een architectenarchief uit de periode van de Wederopbouw. Als zodanig geeft het een goed beeld van de toen heersende bouwstijl in de stad. Om deze selectie tot een goed einde te brengen werd gekozen voor een mengvorm van een projectmatige en een categorale selectie. Het inhoudelijk belang was bepalend voor de projectmatige selectie: gekozen werd voor het behoud van die projecten die beschouwd konden worden als het meest karakteristiek voor de periode waarvan het archief-Husslage binnen het Stadsarchief het voorbeeld zou kunnen zijn.

Literatuur:

Guido Hoogewoud: 'Ger Husslage, een wederopbouwarchitect in het Amsterdamse Stadsarchief', in: Tjeerd Boersma, laverend op koers, Bonas, Rotterdam, 2007, 71-76.

Archiefvormer

Husslage, G. (Ger,1923-1998)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.