1403: Archief van de Afdeling Algemene Zaken: condoleanceregisters van de Bijlmerramp 1992

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1403

Periode:

1992

Archiefvormer

Secretarie; afdeling Algemene Zaken (1852-1977)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.