1366: Archief van A.F.C. Ajax

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1366

Periode:

1940 - 1986

Inleiding

De 'Amsterdamsche Football Club Ajax' werd op 18 maart 1900 opgericht. De club ging wat moeizaam van start maar na verloop van tijd was van een stijgende lijn sprake. Deze ontwikkeling zette zich gedurende de hele twintigste eeuw door. Perioden van voorspoed werden weliswaar afgewisseld met tijden van neergang, maar over het algemeen genomen was de club op weg naar de top in het nationale voetbal. Aanvankelijk speelde men op weilandjes in de toenmalige gemeente Nieuwer-Amstel en later in Amsterdam Noord. In de jaren dertig speelde Ajax in het stadion De Meer.

De oorlogsjaren 1940-1945 zijn een minder bekende periode in de geschiedenis van Ajax. Al in het eerste oorlogsjaar werd trainer Jack Reynolds als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd en de Wehrmacht vorderde regelmatig de terreinen. Ook waren er geen bonnen voor voetbalschoenen, zodat uiterste zuinigheid geboden was. Toch gingen de activiteiten door: er waren gezellige clubavonden, kienavonden, schaatstochten en ook de athletiek-, honkbal- en cricketafdelingen bloeiden. Lijn 9 reed voor het eerst in 1940 naar het stadion en een paardengrasmachine zorgde voor een goed bespeelbare mat. Klachten over het spel en de spelers waren er toen ook. Het bestuur riep de spelers op minder 'zelfzuchtig' te spelen en ook het eigen rechter spelen was een doorn in het oog: daar waren de scheidsrechters regelmatig de dupe van.

Na de oorlog ging een zuiverheidscommissie aan de slag; na verloop van tijd keerden de gewone tijden terug. In 1947 werd Ajax voor de achtste keer kampioen in Nederland.

In 1965 werd het 65-jarig jubileum gevierd; in de feestcommissie zat Willy Alberti, die een succesvolle 'floorshow' organiseerde in Krasnapolski. In hetzelfde jaar besloot het bestuur een renteloze obligatielening uit te geven van 300.000 gulden voor de overkapping van de tribune; deze werd door burgemeester Van Hall een jaar later feestelijk ingewijd.

Bij feestelijkheden zong men in die periode de Ajax-mars, waarvan het eerste couplet luidt:

'n Juichtoon da'vre langs de velden

Voor ons dierbaar Rood en Wit!

De schaar der dapp're Meerse helden

Onze vreugd, ons trots bezit!

Gevreesd, geducht in heel den lande,

Glorie onzer Amstelstad ...

Ieder draagt ze op handen

Wie gaat niet op Ajax prat?

De latere geschiedenis is bekend: het zouden de tijden worden van onder meer voorzitter Jaap van Praag (1964-1978), Johan Cruijff - in 1967 top-scorer met 32 doelpunten -, Krol en aanvoerder Rinus Michels. Allen vertrokken en maakten plaats voor niet minder illustere namen.

Dit archief van Ajax beslaat de periode van 1940 tot aan 1987 en bevat onder meer notulen en jaarverslagen. Ook zijn er foto's en affiches uit ca. 2002.

De stukken, die jonger zijn dan 50 jaar, zijn niet openbaar en alleen met toestemming van het bestuur raadpleegbaar. Bij de openbaarheidsstelling wordt als datum de eerste januari van het volgende jaar aangehouden.

Archiefvormer

Ajax (1900 - )
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.