1311: Archief van de Anti Radio Aktiviteits Groep

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1311

Periode:

1974 - 1984

Archiefvormer

Anti Radio Aktiviteits Groep (A.R.A.G.)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.