1250: Archief van de Aktiegroep Eén school, Eén Lokatie

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1250

Periode:

1989 - 1992

Archiefvormer

Actiecomité Eén school één lokatie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.