1248.AV: Archief van de Ancient Order of Foresters: films

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1248.AV

Periode:

1925 ca.-1965

Inleiding

De archiefvormer

De Ancient Order of Foresters is een humanitaire vereniging die in 1813 in Engeland is opgericht. Volgens de overlevering zouden de leden aanvankelijk in het geheim in een bos bijeen zijn gekomen. Vandaar de verenigingsnaam: het Engelse 'forester' betekent houtvester of bosbewoner. De vereniging heeft zich tot doel gesteld hulp en bijstand te verlenen, zowel onderling als aan niet-leden. Alles wat broederschap onder de mensen dient, wil zij helpen bevorderen. Iedereen kan, ongeacht geloof, ras, politieke overtuiging of maatschappelijke positie, lid van de Foresters worden.

De beweging verspreidde zich in eerste instantie over Engelssprekende landen. In Nederland werd de eerste afdeling in 1880 gesticht, erna gevolgd door afdelingen in Suriname, op de Nederlandse Antillen en in België. Sinds 1930 zetelt in Amsterdam de Subsidiary High Court, welke afdeling zowel Nederland als België bestrijkt. Op 5 mei 1937 nam de vereniging een door architect S. Vieyra ontworpen gebouw aan de Sarphatistraat in gebruik. De vereniging leidt de laatste jaren een kwakkelend bestaan. Het hoofdkantoor in de Sarphatistraat werd in 1979 wegens het teruglopende ledenaantal verkocht. Tegenwoordig doet de orde in Nederland overwegend charitatief werk.

Het archiefbestand

Uit de jaren 1939-1940 dateert een propagandistisch verslag over de Ancient Order of Foresters. De maker Fred Weisman koos de bijeenkomst van de algemene vergadering van de High Court die werd gehouden op 26 mei 1949 in het Indisch Instituut, het huidige Tropeninstituut. Aan het eind van de film wordt een oproep gedaan aan mensen die nog geen lid zijn, zich aan te melden om mee te werken aan de bevordering van de broederschap en de ondersteuning van hulpbehoevende mensen. In het verslag ziet men opnamen van het huis van de Foresters in de Sarphatistraat, in het Amstel Hotel en in het Indisch Instituut. Enkele bestuursleden van de vereniging krijgen hier een gezicht. Weisman maakte in hetzelfde jaar een tweede film, die een impressie geeft van een uitstapje naar Scheveningen op 3 juli 1949. In het archief van de vereniging (toegangsnr. 1248, inv.nr. 75) berust een fotoboek met opnamen uit dit jaar van de landdag en de High Court Meeting.

Het oudste filmpje is een korte registratie van de begrafenis van een lid van de Foresters. Men ziet beelden van het vertrek vanuit het gebouw van de vereniging en van de tocht door de Sarphatistraat en langs de Amstel. Kort na de Tweede Wereldoorlog is een soortgelijke film gemaakt. Een 16mm amateurfilm uit 1935 gaat over een autobustocht die leden van de Ancient Order of Foresters van Amsterdam naar Scheveningen ondernamen. Men krijgt een indruk van de sfeer in de bus. Dat zo'n onderneming toen niet alledaags was, valt op te maken uit de begeleiding door motorpolitie op een landweg.

Archiefvormer

Ancient Order of Foresters
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.