1208: Archief van de Amsterdamse Kring

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1208

Periode:

1954 - 1985

Inleiding

Het archief van De Amsterdamsche Kring beslaat 1,5 meter en bestaat onder meer uit correspondentie, circulaires, grootboeken, crediteuren, gegevens over het lustrum in 1995, ledenlijsten en knipsels over de leden.

Archiefvormer

Amsterdamse Kring
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.