10161: Collectie H.M.J. Misset ('Kist Misset'): tekeningen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10161

Periode:

1898 ca.-1953 ca.

Inleiding

De archiefvormer

Hermanus Maria Johannes Misset (1875-1958) werkte, na aan de Tekenschool voor Kunstambachten in de Jacob van Campenstraat te zijn opgeleid, vanaf zijn vijftiende als huisschilder en behanger-decorateur. Als bijverdienste tekende en aquarelleerde hij talloze stadsgezichten, vooral die bedreigd waren. Maar ook details, zoals weinig voorkomende geveltypen en gevelstenen, legde hij vast. Hij ontwikkelde een eigen, goed herkenbare tekenstijl. Mede door het ontbreken van mensen en voertuigen hebben zijn tekeningen een verstild karakter. Misset kreeg opdrachten van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, het Gemeentearchief (nu Stadsarchief) en van diverse particuliere verzamelaars als D.C. Meijer en J. van Eck. Zijn productiefste periode lag in de jaren 1899-1912.

Het archief

De 'Kist Misset' in het Stadsarchief omvat ruim 1000 schetsen, die hij als zijn werkmateriaal beschouwde. Dat materiaal bestaat voornamelijk uit bouwkunstige details, zoals puien, profiellijsten, bijzondere decoraties, deuren, ramen en consoles. Op basis daarvan maakte hij zijn uitgewerkte aquarellen. De schetsen zijn mede van belang door de aantekeningen die hij erbij schreef: kleuraanwijzingen, maten, huisnummers en adressen. Behalve deze schetsen worden van Misset op het Stadsarchief nog circa 425 tekeningen bewaard: in de Algemene collectie tekeningen (toegangsnr. 10097) en in de collecties W.J.R. Dreesmann (toegangsnr. 10094) en A.A. Kok (toegangsnr. 10095).

Archiefvormer

Misset, H. M. J. (Herman; 1875-1958)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.