10116: Collectie Frits Weeda

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10116

Periode:

1958 ca.-1965

Inleiding

De archiefvormer

Frits Weeda (geb.1937) fotografeerde in de periode 1958-1965 de schaduwzijde van de welvaart. Hij vestigde met zijn foto's de aandacht op de verkrotting van oude stadswijken, de vervuiling van de polders en het verval van het kleinbedrijf. Weeda, opgeleid als drukker en grafisch kunstenaar was al op 12-jarige leeftijd begonnen te fotograferen. In de periode 1958-1965 verkocht hij zijn foto's aan dagbladen, zoals 'Het Vrije Volk', het 'Algemeen Handelsblad', 'Het Parool' en 'De Tijd'. Weeda maakte meestal reportages als achtergrond bij het nieuws, waarbij zijn visie in de loop van de jaren veranderde van een romantisch-nostalgische naar een wanhopig-pessimistische. Zo maakte hij een serie van de afbraak van de Weesperstraat en van de veranderingen in de omgeving van Sloterdijk door achtereenvolgens het slopen, egaliseren en opspuiten en de bouw vast te leggen. Na 1965 stopte Weeda met fotograferen.

Het archief

Het archief van Weeda omvat in totaal 6438 negatieven. De afdrukken van Weeda's foto's zijn voor het grootste deel (zo'n 500 stuks) verworven via aankopen in de jaren '60 en '70 van de 20ste eeuw. Ongeveer 250 foto's zijn in 2001 afgedrukt door Jan van der Kooi en geautoriseerd door de fotograaf.

Archiefvormer

Weeda, Frits
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.