10112: Collectie Ton Koot

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10112

Periode:

1933 ca.-1970 ca.

Inleiding

De archiefvormer

De Amsterdammer Ton Koot (1907-1986) is bekend geworden als publicist over Amsterdamse geschiedenis, monumentenactivist, museumdeskundige, slotvoogd van het Muiderslot en als onderdirecteur van de Amsterdamse VVV. Zijn eerste bestseller was En nu Amsterdam in (1941). Vanaf 1946 was hij een kwart eeuw lang de bezielende secretaris van de Bond Heemschut. Dit werk verrichtte hij naast zijn baan als directiesecretaris van het Rijksmuseum. Dat Koot ook fotografeerde, is minder bekend.

Het archief

Het deel van zijn fotoarchief dat zich in het Gemeentearchief bevindt, bestaat uit ongeveer 1500 negatieven, foto's en ook uit prentbriefkaarten met betrekking tot Amsterdam uit zijn bezit. Het overige - veel grotere - deel van het fotoarchief bevindt zich in een particuliere collectie.

Archiefvormer

Koot, Ton
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.