10111: Collectie Ids Wiersma

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10111

Periode:

1910 ca.-1941 ca.

Inleiding

De archiefvormer

De Friese kunstenaar Ids Wiersma (1878-1965) is bekend geworden door zijn schilderijen, tekeningen, etsen en litho's van Friese landschappen, steden en dorpen. Na zijn opleiding in Den Haag aan de Akademie van Beeldende Kunsten was hij als leraar etsen en lithografie vanaf 1915 aan diezelfde akademie verbonden. Een groot deel van zijn leven woonde hij in Amsterdam. In opdracht van de Historisch-topografische atlas maakte hij gedurende de jaren 1913-1918 regelmatig tekeningen van verdwijnend Amsterdam. De 46 tekeningen in de collectie laten stadsbeelden, gebouwen, of details daarvan zien, die op het punt stonden te veranderen. Buiten deze collectie is er in de historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief nog meer werk van zijn hand, o.a. in de algemene collectie en in de Atlas Kok en de Collectie Dreesmann.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.