10101: Collectie J. Pieterse: tekeningen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10101

Periode:

1930 ca.-1958

Inleiding

De archiefvormer

De amateurtekenaar Jan Pieterse (1900-1958) maakte minutieus getekende stadsgezichten van Amsterdam en landschappen in de directe omgeving. Als kunstenaar was hij aanvankelijk autodidact. Al op de lagere school begon hij te tekenen en kopieën te maken naar beroemde meesters in het Rijksmuseum. Omstreeks 1928-1930 kreeg Pieterse etsles van R.J. Ouwejan uit Zaandam. In die streek heeft hij toen vele landschappen op de etsplaat vastgelegd. Tevens maakte hij enkele etsen van Amsterdamse stadsgezichten. De techniek van aquarelleren, waarin hij les had gehad van een vriend van zijn ouders, J.C. (Cor) Heeck, lag hem niet. In het vervolg zou hij voornamelijk (pen)tekeningen maken die van een grote precisie getuigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de uitgeversfirma N.V. Holdert & Co., waar hij een baan had, hem in 1940 opdroeg het Hollandsch Molenboek te illustreren. In 1952 verzorgde Pieterse zowel de tekst als de pentekeningen voor Amsterdam's Stedeschoon. Evenals bij het molenboek baseerde hij zijn tekeningen op foto's.

Het archief

Het archief omvat ruim 200 tekeningen en enkele etsen van Amsterdamse stadsgezichten, waarvan diverse bestemd waren voor Amsterdam's Stedeschoon.

Het archief werd geschonken door de dochter van de tekenaar, mw. dr. W.Chr. Pieterse, in 1970 en als aanwinst ingeschreven onder journaalnummers 1970/006 (nrs. 1-204), 1970/007 (nrs. 205-211) en 1970/008 (nrs. 212-222)

Archiefvormer

Pieterse, Jan (tekenaar)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.