10095: Collectie Atlas Kok

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10095

Periode:

1610 ca.-1950

Inleiding

De Atlas Kok is een verzameling topografica met betrekking tot Amsterdam, in de eerste helft van de twintigste eeuw bijeengebracht door de restauratiearchitect Abel Antoon Kok (1881-1951). Kok legde zijn verzameling met relatief bescheiden middelen aan en met het specifieke doel om informatie te vergaren over de geschiedenis van de Amsterdamse bouwkunst, mede met het oog op de restauratieprojecten van de verzamelaar. Daardoor is het architectonisch-documentaire aspect het ruimst vertegenwoordigd en ontbreken hier andere, bij het samenstellen van atlassen gebruikelijke, categorieën, zoals Historie en Portretten. De Atlas Kok beslaat een verzamelgebied gericht op bouwtekeningen, kaarten, topografische prenten en tekeningen, foto's en prentbriefkaarten van stadgezichten. Dat Kok zijn beeldmateriaal selecteerde in de eerste plaats op documentaire waarde en pas in de tweede plaats op artistieke waarde, blijkt onder andere uit de vele reclamedrukwerken met afbeeldingen van winkels en bedrijven uit de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Deze vormen een prachtige aanvulling op het vergelijkbare oudere materiaal in de collectie Dreesmann. In 1981 werd de Atlas Kok aangekocht door het Gemeentearchief. Onder de 720 bouwtekeningen zijn ruim 150 getekende exemplaren; de meeste daarvan betreffen ontwerpen voor particuliere opdrachtgevers. Het corpus van deze getekende bouwtekeningen is in zijn geheel in 1984 ontsloten door Marijke Beek in 'Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst, catalogus van architectuurtekeningen in de verzameling A.A. Kok'. Een andere belangrijke categorie in de Atlas Kok zijn de kaarten: 360 kaarten van de stad als geheel, 330 van stadgedeelten en 25 burgerwijkkaarten. Een uniek exemplaar is de omstreeks 1680 door de stadsingenieur Jacob Bosch getekende vogelvluchtkaart van de tweede zeventiende-eeuwse stadsuitleg. Dan zijn er nog 3000 prenten en bijna 1000 niet-bouwtechnische tekeningen. De collectie van ruim 600 foto's, waaronder zich ook zeer vroege exemplaren bevinden, heeft voor een deel betrekking op de bouwkunst van de Amsterdamse School, waarvan nauwelijks andere afdrukken bekend zijn. In de collectie zijn ook 1320 prentbriefkaarten opgenomen.

Archiefvormers

  De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
  • Allart en Van der Made (uitgever) : 3095 (1880)
  • Bormeester, J. : 733 (1685)
  • Brouwer & De Veer : 2920 (1950 ca.)
  • Frenzo : 1239 (1902 - 1928), 3071 (1901 - 1943)
  • Glückstadt & Münden, M. : 3495 (1910 ca.)
  • Kok, Abel Antoon (1881-1951)
  • Munster en Zn., Hendrik van : 2561 (1886)
  • Onbekend : 3230 (1910 ca. - 1935 ca.), 3423 (1850 ca. - 1910 ca.), 3477 (1910 ca. - 1930 ca.)
  • Tielkemeijer, G.W. : 3274 (1861 ca. - 1929 ca.), 3346 (1869 ca. - 1905 ca.)
  • Uitgeverij C. Cnobloch : 3406 (1880 - 1910)
  • Weenenk en Snel : 2499 (1906 - 1925)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.