10062: Collectie Commissie voor de Tekeningen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10062

Periode:

1934 - 2002

Inleiding

De collectievormer

Sinds 1934 worden tekeningen en prenten verworven door de 'Commissie voor de tekeningen ten behoeve van het Gemeentearchief'. Deze gemeentelijke commissie werd op initiatief van prof. J.Q. van Regteren Altena in het leven geroepen met het doel beeldend kunstenaars opdrachten te verlenen. Sinds 1995 functioneert de commissie onder de hoede van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De collectie

De collectie bestaat merendeels uit topografische weergaven van de stad, maar ook uit portretten en allerlei voorstellingen van 'zeden en gewoonten'. Het overgrote deel van de aangekochte werken zijn tekeningen, uitgevoerd in uiteenlopende technieken. Daarnaast worden steeds meer prenten aangekocht, waaronder vele linosneden en houtsneden. De meeste werken, vooral die uit de beginperiode, zijn illustratief en vaak behoudend van karakter, maar sinds de jaren '60 worden steeds meer werken met vernieuwende stijl aangekocht. Er werd in de loop der jaren werk verworven van een groot aantal kunstenaars, waaronder J. Teixeira de Mattos, A. Colnot, Otto B. de Kat, Nicolaas Wijnberg, Friso ten Holt, Jeroen Henneman, Jan Sierhuis, Nicolas Dings, Theo de Feyter en Els Scholten.

Archiefvormer

Commissie voor de Tekeningen
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.