10056: Collectie Stadsarchief Amsterdam: bouwtekeningen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10056

Periode:

1650 ca.-2000 ca.

Inleiding

De collectievormer

Tot de activiteiten van het Gemeentearchief behoort het verwerven en beheren van archieven en collecties die door instanties, bedrijven en personen zijn gevormd. Daarnaast verwerft het Archief ook zelf actief materiaal, in het bijzonder prenten, tekeningen, affiches, bouwtekeningen, foto's, kaarten en boeken. De aanwinsten worden in afzonderlijke collecties bewaard. De Collectie albums, de Collectie bouwtekeningen en de Collectie kabinetfoto's zijn voorbeelden daarvan. Stukken uit archieven worden in de regel niet in dergelijke collecties ondergebracht.

In 1878 kreeg het Gemeentearchief voor het eerst subsidie uit de stedelijke kas om de reeds bestaande verzameling kaarten en plattegronden door gerichte aankopen uit te breiden. Door de jaren heen heeft het Archief unieke collecties kunnen opbouwen. Informatie over recente aanwinsten wordt regelmatig op de website van het archief aangeboden.

De collectie

De algemene collectie bouwtekeningen van het Gemeentearchief Amsterdam is samengesteld uit materiaal dat niet tot een van de afzonderlijke archieven of collecties behoort. In de verzameling bevinden zich stukken van uitzonderlijk belang, zoals de twee vogelvluchtperspectieven van Plan Zuid door H.P. Berlage, de perspectieftekening van de Sint Willibrordus buiten de Veste door P.J.H. Cuypers, de ontwerpen van Philip Vingboons voor huizen aan de Oude Turfmarkt en de Sint Luciensteeg, een verzameling niet-gelocaliseerde ontwerpen (voornamelijk uit de achttiende eeuw) voor grachtenpanden, de ontwerpen van J.M. van der Mey voor de Damprijsvraag, het ontwerp van J. de Greef voor de herbouw van de Ronde Lutherse Kerk, de ontwerptekeningen van Abraham van der Hart voor het R.C. Maagdenhuis, enz. enz. De verzameling, bestaande uit ruim 5.000 tekeningen, litho's, blauwdrukken en calques uit de periode van de zeventiende tot de twintigste eeuw, is opgebouwd uit overdrachten, schenkingen en aankopen. De waarde van de collectie zit hem niet alleen in de topstukken, maar ook in het feit dat drie eeuwen Amsterdamse bouwgeschiedenis eruit kan worden afgelezen.

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.