10029: Collectie Jan Zeegers

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10029

Periode:

1890 - 1930

Inleiding

De archiefvormer

De textielhandelaar Jan Zeegers (1862-1937) kreeg vooral bekendheid als atleet, maar hij was ook een begaafd amateurfotograaf, actief als bestuurslid van de Nederlandsche Amateur Fotografen Vereeniging en deelnemer aan en organisator van talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn interieuropnamen en zijn autochromes, de vroegste kleurendia's op glas, worden geroemd.

Het archief

Zeegers' fotoarchief bestaat glasnegatieven, lantaarnplaatjes, autochromes (ook als stero-opnamen) en afdrukken. Het zijn opnamen van stadsgezichten en landschappen in picturalistische stijl. Daarnaast zijn er veel stillevens, interieurs, portretten en duik-, roei- en atletiekevenementen. De autochromes zijn in technisch en artistiek opzicht van hoge kwaliteit.

Archiefvormer

Zeegers, Jan
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.