10024: Collectie glasnegatieven fotopersbureaus

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10024

Periode:

1935 - 1940

Inleiding

De collectie

Het Gemeentearchief heeft in 1971 een kleine tweehonderd glasnegatieven aangekocht die jarenlang werden bewaard bij de Arbeiderspers. Er zijn stadsgezichten onder, verder portretten en sport-, toneel- en nieuwsfoto's uit de jaren twintig, dertig en veertig van de 20e eeuw. Vier opnamen zijn gemaakt door Sem Presser (1917-1986). Van de overige opnamen is de vervaardiger niet bekend.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.