10012: Archief van de Dienst der Publieke Werken; Afdeling Gebouwen: foto's

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10012

Periode:

1920 - 1940

Inleiding

De afdeling Gebouwen liet tijdens het interbellum alle belangrijke overheidsgebouwen fotograferen, zoals scholen, ziekenhuizen en andere nutsgebouwen, die veelal in Amsterdamse School-stijl waren ontworpen. De foto's werden gemaakt vlak na de oplevering of ingebruikneming en tonen de gebouwen in hun oorspronkelijke functie en gedaante. De bijna 1900 glasnegatieven en foto's zijn van hoge kwaliteit en werden gemaakt door de fotografen van de eigen dienst en door Hans Spies en J.H. Martelhoff.

Archiefvormer

Dienst Publieke Werken; afdeling Gebouwen
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.